English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 . SayıEditör
Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT - Yrd. Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM

Tokat  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNalan ARABACI , Esra ÖMEROĞLU  
ANNE-BABA-ÇOCUK İLETİŞİMİ DEĞERLENDİRME ARACI’NIN (ABÇİDA) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1-21
VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS OF PARENT-CHILD COMMUNICATION ASSESSMENT TOOL (ABÇİDA)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur BİRİNCİ , Zeki APAYDIN  
MODELLEMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SES KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL GELİŞİMİNE ETKİSİ Ss, 22-43
EFFECT OF MODELLING LEARNING ON SOUND RELATED CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir ARI , Haki PEŞMAN, Oktay BAYKARA, Yusuf SUNAR  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞİMİ Ss, 44-52
DEVELOPMENT OF SCIENCE TEACHERS’ SCIENCE PROCESS SKILLS

Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖZKAN KÜÇÜK , ZÜLFÜ DEMİRTAŞ  
ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN OKUL MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 53-68
THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL PRINCIPALS’ VISIONARY LEADERSHIP BEHAVIORS AND STUDENTS’ ACADEMIC SUCCESS

Özet | Abstract | Tam Metin |

ŞEYMA UYAR , Kenan DEMİR, Burcu AKSEKİOĞLU  
PERFORMANS GÖREVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ÜÇLEME: ÖZ, AKRAN VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLENDİRMESİ Ss, 69-80
A TRIPLET ON PERFORMANCE-BASED ASSESSMENT: SELF, PEER AND RATER ASSESSMENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra POLAT , Handan DEMİRCİOĞLU  
Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının “Sözsüz İspatlar” ile Yaşadıkları Zorluklar Hakkındaki Görüşleri Ss, 81-99
Secondary Mathematics Pre-Service Teachers’ Opinions About The Difficulties With “Proof Without Words”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet Şahin , Pınar Bulut, Yasemin Kuşdemir  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ Ss, 100-109
INVESTIGATION of PRE-SERVICE PRIMARY TEACHERS’ WRITING ANXIETY

Özet | Abstract | Tam Metin |

RİFAT SARI , Recep BOZDEMİR, Yakup PAKTAŞ  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI OKULLARDA GÖREV YAPAN İDARECİLERİN HALK OYUNLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 110-117
ANALYZING THE ATTITUDES OF MANAGERS CARRYING ON THEIR DUTIES AT SCHOOLS AFFILIATED TO MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION TOWARDS FOLK DANCES (A TOKAT CASE)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri Kardaş , Neşe UCA  
AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI, TUTUM VE UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİYLE İLİŞKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI Ss, 118-130
The Relationship Between Active Learning Method And The Views Of Students On Achievement; Attitude And Applications: A Study Of Meta-Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Işık Mercan  
COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE YARATICI YAZMA YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ Ss, 131-140
Effectiveness of creative writing method in Geography teaching

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri