English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 . SayıEditör
Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT - Yrd. Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM

Tokat  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSerpil Demirezen Prof. Dr. Refik TURAN  
Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanında Yer Alan Kavramların Öğrenilmesinde Kavram Analizi Yönteminin Öğrenci Başarısı Ve Tutumuna Etkisi Ss, 1-18
The Effect Of The Contextual Analysis Method In Learning The Concepts Found In The Learning Domain Of Global Connections On Student Success And Attitude

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent AKSOY , Zeynep Yaylacı  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ YETERLİLİKLERİ Ss, 19-40
COMPETENCE OF SOCIAL SCIENCE TEACHERS IN INCLUSIVE EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Özel , Nida Bayındır  
İlkokul Öğrencilerinin Tuvaletleri Hijyenik Kullanma Durumlarının Belirlenmesi Ss, 41-47
Determining the Status of Elementary Students Hygienic Use of Toilets

Özet | Abstract | Tam Metin |

HAKAN ŞAHİN  
OKULÖNCESİ FEN EĞİTİMİNDEANALOJİ YÖNTEMİ VE ANALOJİNİN OKUL ÖNCESI EĞITIM PROGRAMLARINDA YER ALMA DÜZEYI Ss, 48-61
ANALOGY METHOD IN PRE-SCHOOL SCIENCE EDUCATION AND TO WHAT EXTEND ANALOGY TAKES PART IN PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahu Simla Değerli İ. Halil TÜRKER  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ TEKNOLOJİ ALGILARI Ss, 62-74
CANDIDATE TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARDS TECHNOLOGY DURING THE PROCESS OF ART EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz TAŞKIRAN , Kenan BAŞ, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 75-84
VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ON VALUES EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif MAMUR YILMAZ Sema BİLİCİ  
Sanatsal Biçimlendirme İlkelerinin Öğretimine Yönelik Öğretim Materyali Tasarım Sürecinin Resim-İş Öğretmen Adaylarının Bilişsel Alan Kazanımlarına Etkisi Ss, 85-102
Cognitive Domain Benefits of the Visual Arts Teachers of the Faculty of Artistic Teaching Material Design Process for Forming Principles

Özet | Abstract | Tam Metin |

Güçlü ÖZEN Şerife Vatansever  
Doğa Eğitimi Tabanlı Serbest Zaman Etkinliklerinin Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Üzerine Etkisi Ss, 103-112
The Effects of Outdoor Education Based Leisure Time Activities on University Students’s Locus of Control

Özet | Abstract | Tam Metin |

ŞULE AKYOL ŞULE AKYOL  
KESİRLERDE İŞLEMLER KONUSUNA İLİŞKİN DERS PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 113-123
THE EVALUATION OF THE LESSON PLAN CONCERNING FRACTIONAL OPERATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

VOLKAN BİLİR  
KOROZYON KONUSUNDA GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ SAĞLANMIŞ BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 124-133
A STUDY OF DEVELOPING AN ACHIVEMENT TEST WITH VALIDITY AND RELIABILITY ANALSIS ON CORROSION

Özet | Abstract | Tam Metin |

YILDIZ ÇAY PROF.DR. MUSTAFA ŞANAL  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 134-142
CANDIDATE PRIMARY SCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ LEVEL OF LIKING OF CHILDREN

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay Abazaoğlu Osman YILDIRIM, Yılmaz YILDIZHAN  
Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme Ss, 143-160
Teacher Training in Turkish Educational System from Past to Present

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri