English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT

Tokat  2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMeltem Katırancı -  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1-17
INSPECTION OF VISUAL PERCEPTION LEVELS OF GAZI UNIVERSITY STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

TUĞBA KOCADAĞ MEHMET EMİN AKSOY, KENAN ZENGİN  
BÖTEB ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET METAFORLARININ BELİRLENMESİ: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 18-29
DETERMINATION OF CEITD STUDENTS’ INTERNET METAPHORES: SAMPLE OF GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY

Özet | Abstract | Tam Metin |

ŞEYMA UYAR , Şeyma UYAR, Nuri DOĞAN  
PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrenme Stratejileri Modelinin Farklı Gruplarda Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi Ss, 30-43
An Investigation of Measurement Invariance of Learning Strategies Model Across Different Groups in PISA Turkey Sample

Özet | Abstract | Tam Metin |

mustafa savcı , Ferda AYSAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYİ İLE STRESLE İLE BAŞAÇIKMA STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 44-56
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED STRESS LEVEL AND THE STRESS COPING STRATEGIES IN UNİVERSİTY STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burçin ÖLÇÜCÜ , Şerife ÖZEN, Mustafa ALTINKÖK  
SPOR EĞİTİMİNDE TOKAT İLİNDE VOLEYBOL TAKIMLARINDA OYNAYAN VOLEYBOLCULARIN VOLEYBOLA BAŞLAMA NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ Ss, 57-70
SPORTS EDUCATION REASONS TO START PLAYING AND EXPECTATIONS FROM VOLLEYBALL OF THE VOLLEYBALL PLAYERS IN VOLLEYBALL TEAMS OF TOKAT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsel GÜLER , Muhammet DORUK  
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İspata Yönelik Görüşleri Ss, 71-93
Prospective Elementary Mathematics Teachers’ Conceptions Regarding Mathematical Proof

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurhan ÖZTÜRK GEREN , Hüseyin EŞ  
Öğrenci ve Velilerin Çocuk Üniversitesi Algısı Ss, 94-105
Students and Parents’ Perception of Children’s University

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Utku Özensoy  
Sosyal Bilgiler Dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Öğrenme Alanıyla İlgili Öğretmen Görüşleri Ss, 106-115
Teachers' Views About the Learning Field of “Science, Technology and Society” Teaching in Social Studies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ÖZAY KÖSE  
Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması Ss, 116-121
Using Of Concept Maps In Teaching Of Cell And Organelles

Özet | Abstract | Tam Metin |

FATİH BEKTAŞ , Nazım Çoğaltay, Yavuz Sökmen  
Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Rolü Ss, 122-130
The Role of Leadership Styles of School Principals on Organizational Commitment Based on Teachers’ Perception

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burçin ÖLÇÜCÜ , Güçlü ÖZEN, Şerife ÖZEN, Nurcan DEMİREL  
SPOR EĞİTİMİNDE DAĞ TIRMANIŞIANTRENMANI VE ZİRVE TIRMANIŞININ ÖZ-ETKİLİLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Ss, 131-136
THE EFFECT OFMOUNTAINCLIMBING TRAINING AND SUMMIT CLIMBING - ON THE PERCEPTION OF SELF-EFFICACY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan GÖRMEZ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ Ss, 137-157
MEDIA LİTERACY LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

servet hali  
TARİH ÖĞRETİMİ VE DERS KİTAPLARI Ss, 158-166
TEACHING HISTORY AND TEXTBOOKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ŞEN Nezihe ŞENTÜRK  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 167-187
EXAMINATION OF THE ATTITUDES OF THE CANDIDATES FOR MUSIC TEACHER TOWARDS TRADITIONAL TURKISH MUSIC COURSES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri