English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

Editör Yardımcısı
Öğretim Görevlisi Özkan SAPSAĞLAM

TOKAT  2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHalit KARALAR Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR  
Anlamsal Web Temelli Öğretimde Yönlendirmenin Kazanıma Ve Kalıcılığa Etkisi Ss, 1-16
Impact Of Guidance In Semantic Web Based Instruction On Attainment And Retention

Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİ UÇAR Orhan ERDEN  
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE YAPILACAK OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINA ETKİSİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 17-30
THE EFFECT OF VISITS IN TECHNOLOGY AND DESIGN LESSON TOWARDS STUDENTS’ ATTITUDES (THE SAMPLE OF TOKAT)

Özet | Abstract | Tam Metin |

YASİN GÖKBULUT Sabri Sidekli, Nail Sayar  
DÖRT İŞLEM BECERİSİ NASIL GELİŞTİRİLİR Ss, 31-41
HOW TO IMPROVE THE NUMBER OPERATIONS SKILLS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sertan TALAS Yeşim TALAS, Arzu SÖNMEZ  
BİLİM SANAT MERKEZLERİNE DEVAM EDEN ÜSTÜN YETENKELİ ÖĞRENCİLERİN OKULLARINDA YAŞADIKLARI PROBLEMLER Ss, 42-50
PROBLEMS OF GIFTED STUDENTS GOES ON SCIENCE AND ART CENTER

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Şeker  
8. Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitaplarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi Ss, 51-62
The Examination of 8th Grade Schoolbooks and Teacher's Guide Book of Citizenship and Democracy In Terms of Learning Styles

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan SAPSAĞLAM  
Değerlendirme Boyutuyla Okul Öncesi Eğitim Programları (1952-2013) Ss, 63-73
Dimension of Evaluation in Early Childhood Education Programs (1952-2013)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ALTINKÖK Esra VAZGEÇER, Burçin ÖLÇÜCÜ  
TEMEL MOTOR HAREKETLERİN GELİŞTİRİLMESİNİ İÇEREN BEDEN EĞİTİMİ PROGRAM TASARISININ 5–6 YAŞ ÇOCUKLARIN TEMEL MOTOR HAREKETLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Ss, 74-87
THE EFFECTS SAMPLE PHYSICAL EDUCATION PROGRAM AIMING MOTOR MOVEMENT PATTERNS ON THE DEVELOPMENT OF BASIC MOTOR MOVEMENTS OF CHILDREN IN 5–6 AGES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan KURU  
AKICI KONUŞMA PROBLEMİ YAŞAYAN İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİSİNİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME Ss, 88-105
IMPROVING THE SPEAKING SKILLS OF ELEMENTARY 5TH GRADE STUDENT WITH SPEAKING FLUENCY PROBLEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail YILDIRIM  
Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma Ss, 106-118
A Qualitative Study On 100 Books Proposal For Educators

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri