Türkçe

Quick access4 . SayıEditor
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

Assistant Editor
Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT

Tokat  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Hülya Karaçalı Yrd. Doç. Dr. Bülent Aksoy, Ar. Gör. Hülya Karaçalı 1  
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİN HARİTASINDA TÜRK DÜNYASI ALGISI Ss, 1-14
THE PERCEPTION OF TURKISH WORLD IN THE 7th GRADE STUDENTS’ MIND MAP

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

emel okuyucu akdaş Emel OKUYUCU AKDAŞ ve Doç. Dr. Ümit DENİZ 1  
ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN KİTAP İLE BİRLİKTELİKLERİNE VE AİLELERİNİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE OKUMA Ss, 14-27
A RESEARCH ON READING MATURITY WITH REGARD TO ASSOCIATION WITH BOOK AND FAMILIES CHARACTERISTICS OF THE CHILDREN WHO ATTEND KINDERGARTEN

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nadire Emel AKHAN 1  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN EKONOMİ KONULARINI ÖĞRETMEDE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI Ss, 28-43
THE SELF – EFFICACY BELIEFS OF THE SOCIAL STUDIES TEACHERS IN TEACHING ECONOMY SUBJECTS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SÜMEYYE AYDIN GÜRLER SÜMEYYE AYDIN GÜRLER- PROF. DR. OKTAY BAYKARA 1  
6. SINIF “MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ” KONUSUNDAKİ ÖĞRENCİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Ss, 44-57
DETERMINING THE FRUTION LEVEL OF STUDENT OBJECTIVES 6 th CLASS IN “GRANULAR STRUCTURE AND PROPERTIES OF MATTER” SUBJECT

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burçin ÖLÇÜCÜ Şerife VATANSEVER Gülsen ÖZCAN Yakup PAKTAŞ Akın ÇELİK 1  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE DEPRESYON VE ANKSİYETE İLİŞKİSİ Ss, 58-67
THE RELATIONSHIP BETWEEN DEPRESSION, ANXIETY AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

yavuz ercan gül Yavuz Ercan GÜL 1  
Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması: Almanya Ve Kırgızistan Örneği Ss, 68-83
Comparatıve Analysıs Of Teacher Educatıon System Of Germany And Kyrgyzstan

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Derya Özlem Yazlık İbrahim Çetin, Ahmet Erdoğan, Derya Özlem Yazlik 1  
GEOGEBRA İLE ÖĞRETİMİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Ss, 84-92
THE EFFECT OF USING GEOGEBRA SOFTWARE ON STUDENTS’ ACHİEVEMENT OF TRANSFORMATION GEOMETRY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İzzet Şeref BEHİCE VARIŞOĞLU 1  
İLKÖĞRETİM 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖDEVLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ Ss, 93-105
The Views About Turkish Subject Homeworks By Students Attending 7th And 8th Grade Of Primary School

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet KARATAŞ Eren YÜRÜDÜR Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, eren.yurudur@gop.edu.tr Cengiz ÇAKALOĞLU Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, c.cakaloglu45@hotmail.com Adem ÇAKIR Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, adem.cakir@gop.edu.tr 2  
YEMEN’DE BİR TÜRK KÖYÜ OLAN BEYT-EL TÜRKÎ’DE YAŞAYANLARIN TÜRKİYE ALGISI Ss, 106-115
TURKEY PERCEPTİON OF PEOPLE LİVE İN BEYT-EL TÜRKİ, A TURKİSH VİLLAGE İN YEMEN

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem İŞCAN Ahmet Turan CIMBIZ, Elvan DOĞAN, İsmail HARDAL 1  
ORTAOKUL 6.SINIF ANLAM BİLGİSİ KONULARIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 116-146
EVALUATING THE OPINIONS OF TEACHERS AND STUDENTS ABOUT THE SECONDARY SCHOOL 6TH GRADES SEMANTICS SUBJECTS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Duygu Gür Erdoğan DOÇ.DR.Zeki ARSAL 1  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELME VE KARİYER GELİŞTİRME ARZULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 147-171
THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC BRANCH SATISFACTION AND THE DESIRES FOR TEACHING PROFESSION INCLINING AND CAREER DEVELOPMENT OF PROSPEC-TIVE TEACHERS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SEHER BAYAT 1  
İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE 60-66 AYLIK ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ YAŞANAN GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 172-185
TEACHERS’ OPINIONS REGARDING THE DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY 60-66 MONTH-OLD CHILDREN IN BASIC READING AND WRITING

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yunus Aktürk Ali GÖÇER, Yunus AKTÜRK 1  
İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINA YÖNELİK ALGILARI: METAFOR ANALİZİ Ss, 186-199
PERCEPTIONS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS ON TEACHER’S GUIDEBOOKS: A METAPHOR ANALYSIS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe KILIÇKAYA Ayşe Kılıçkaya, Hikmet Zelyurt 2  
Okul Öncesi Programlarında Özel Gereksinimli Bireylerin Yer Alma Durumlarının İncelenmesi (1989-2013) Ss, 200-212
An Anaylsis Of The Appearance Of The Individuals With Specials In Pre-School Education Programs (1989-2013)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra ÖZAY KÖSE Bülent Keskin 1  
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNETİ EĞİTİM ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANMA DURUMLARI Ss, 213-222
BIOLOGY PRESERVICE TEACHERS USE OF INTERNET FOR EDUCATIONAL PURPOSES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan Yeşiltaş Ayşegül YILMAZER, Tuğba YAMAN 1  
Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ss, 223-238
Teacher Candidates’ Opinions Evaluation About Interactive Course Presentation In Geography Education

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK Mehmet COŞKUN 1  
HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 239-251
DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS LIFE STUDIES LESSON: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

fikret alıncak Doç. Dr. Sinan AYAN, Tarkan TUZCUOĞULLARI 1  
GAZİANTEP’TE OYNANAN BAZI YÖRESEL OYUNLARIN HENTBOL BRANŞININ TEKNİK ÇALIŞMASINA YÖNELİK EĞİTSEL OYUNLAR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 252-257
THE EVALUATION OF SOME REGIONAL GAME PLAYED IN GAZIANTEP BEING LIKE AN EDUCATIONAL GAME FOR HANDBALL TECNIC STUDIES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kibar AKTIN Melek KARAKAYA, Zeynep TÜRK, Yeşim ASLAN 1  
OKUL ÖNCESI DÖNEMDE FARKLI KÜLTÜRLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Ss, 258-277
AN APPLIED STUDY FOR TEACHING OF DIFFERENT CULTURES AT PRE-SCHOOL PERIOD

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yudum Gündüz - 1  
POPÜLER KÜLTÜRÜN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE OLASI YANSIMALARI Ss, 278-293
Possible Reflections of Popular Culture on Visual Arts Lessons

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burçin ÖLÇÜCÜ Şerife VATANSEVER, Gülsen ÖZCAN Akın ÇELİK Yakup PAKTAŞ 1  
ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE DEPRESYON VE ANKSİYETE İLİŞKİSİ Ss, 294-303
THE RELATIONSHIP BETWEEN DEPRESSION, ANXIETY AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AMONG UNIVERSITY STUDENTS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

tekin çelikkaya İhsan KOÇ 1  
ÖĞRETMENLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİ UYGULAMA YETERLİLİKLERİN BELİRLENMESİ Ss, 304-316
DRAMA METHOD DETERMINATION APPLICATION COMPETENCE OF TEACHERS IN SOCIAL STUDIES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şenol SEZER 1  
Üstün Yeteneklilerin Sınıf İçindeki Olumsuz Davranışları ve Yönetilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri Ss, 317-333
Teacher Opinion Related to Disruptive Behaviours of Gifted Students in Classroom and Managing Them

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şeyda GÜL Doç. Dr. Esra ÖZAY KÖSE 1  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUMLULUĞUNA BAĞLI TÜKETİM BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 334-345
DETERMINATION OF PROSPECTIVE TEACHERS’ CONSUMPTION CONSCIOUSNESS LEVELS DEPENDING ON ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakkı YAPICI 1  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Ss, 346-364
AN ATTEMPT OF A BİBLİOGRAPHY ON SOCİAL STUDİES EDUCATİON

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri