Türkçe

Quick access1 . SayıEditor
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

Assistant Editor
Öğretim Görevlisi Özkan SAPSAĞLAM

TOKAT  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Halit KARALAR Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR 1  
Anlamsal Web Temelli Öğretimde Yönlendirmenin Kazanıma Ve Kalıcılığa Etkisi Ss, 1-16
Impact Of Guidance In Semantic Web Based Instruction On Attainment And Retention

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ALİ UÇAR Orhan ERDEN 1  
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE YAPILACAK OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINA ETKİSİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 17-30
THE EFFECT OF VISITS IN TECHNOLOGY AND DESIGN LESSON TOWARDS STUDENTS’ ATTITUDES (THE SAMPLE OF TOKAT)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

YASİN GÖKBULUT Sabri Sidekli, Nail Sayar 1  
DÖRT İŞLEM BECERİSİ NASIL GELİŞTİRİLİR Ss, 31-41
HOW TO IMPROVE THE NUMBER OPERATIONS SKILLS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sertan TALAS Yeşim TALAS, Arzu SÖNMEZ 1  
BİLİM SANAT MERKEZLERİNE DEVAM EDEN ÜSTÜN YETENKELİ ÖĞRENCİLERİN OKULLARINDA YAŞADIKLARI PROBLEMLER Ss, 42-50
PROBLEMS OF GIFTED STUDENTS GOES ON SCIENCE AND ART CENTER

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Şeker 1  
8. Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitaplarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi Ss, 51-62
The Examination of 8th Grade Schoolbooks and Teacher's Guide Book of Citizenship and Democracy In Terms of Learning Styles

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özkan SAPSAĞLAM 1  
Değerlendirme Boyutuyla Okul Öncesi Eğitim Programları (1952-2013) Ss, 63-73
Dimension of Evaluation in Early Childhood Education Programs (1952-2013)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ALTINKÖK Esra VAZGEÇER, Burçin ÖLÇÜCÜ 1  
TEMEL MOTOR HAREKETLERİN GELİŞTİRİLMESİNİ İÇEREN BEDEN EĞİTİMİ PROGRAM TASARISININ 5–6 YAŞ ÇOCUKLARIN TEMEL MOTOR HAREKETLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Ss, 74-87
THE EFFECTS SAMPLE PHYSICAL EDUCATION PROGRAM AIMING MOTOR MOVEMENT PATTERNS ON THE DEVELOPMENT OF BASIC MOTOR MOVEMENTS OF CHILDREN IN 5–6 AGES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan KURU 1  
AKICI KONUŞMA PROBLEMİ YAŞAYAN İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİSİNİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME Ss, 88-105
IMPROVING THE SPEAKING SKILLS OF ELEMENTARY 5TH GRADE STUDENT WITH SPEAKING FLUENCY PROBLEMS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nail YILDIRIM 1  
Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma Ss, 106-118
A Qualitative Study On 100 Books Proposal For Educators

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri