Türkçe

Quick accessORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
(KNOWLEDGE LEVEL ABOUT SUBSTANCE ADDICTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Author : Esra ÖZAY KÖSE  , Şeyda GÜL, Bülent KESKİN  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 264-271


Özet
Madde kullanımı ve bağımlılığı sorunu özellikle lise öğrencileri arasında yaygınlaşmakta olup son yıllarda Türkiye’nin de gündemine yerleşmiştir. Madde bağımlılığı ile ilgili öğrencilerin bilgilerini tespit etmek için okullar en uygun yerlerden biri olarak seçilebilir. Biyoloji eğitimi ise vücudumuzu tanıyıp sağlıklı yaşamanın ve sağlığı bozan bağımlılık yapıcı maddelerin eğitiminin önemli bir parçasını oluşturur. Bu nedenle, özellikle ergenler arasında kullanımı yaygınlaşan bu tür maddelerin zararları, bunlardan korunma yolları ve alınacak tedbirler konusunda bilgilerinin artırılmasında liselerde verilen biyoloji dersleri önem teşkil etmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın temel amacı; ortaöğretim 9-12. sınıflarda öğrenim gören ve biyoloji dersi alan öğrencilerin madde bağımlılığı konusundaki bilgi düzeylerini ortaya koymaktır. Nicel araştırma desenlerinden betimsel yönteminin kullanıldığı bu çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Erzurum ilindeki rastgele belirlenmiş bir ortaöğretim kurumunda 9., 10., 11. ve 12. sınıflara devam etmekte olan 120 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Madde Bağımlılığı Bilgi Testi (MBBT)” kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bilgi düzeylerinin düşük olduğu görülmüş ve bilgi düzeylerinin artırılması için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Madde bağımlılığı, bilgi düzeyi, ortaöğretim öğrencileri

Abstract
Drug abuse and addiction problems have especially been widespread among high school students and have located on Turkey's agenda in recent years. The schools can be selected as one of the most convenient locations in order to determine the students’ knowledge about substance addiction. In addition, biology education is an important part of education for recognizing our bodies and healthy living, and also addictive substances that disrupt the health. Therefore, biology education given in high schools is important to increase the knowledge level about loss of these substances which are used widespread among young people, the ways of prevention from them and measures to be taken. With this perspective, the main aim of this study is to determine the knowledge levels of the 9-12th grade students attending biology courses about substance addiction. Descriptive method, which is among non-experimental designs of quantitative approach, was used to guide the process. The study was conducted in 2015-2016 semester. The sample consisted of totally 120 9th, 10th, 11th and 12th grade students who were randomly selected. The data were collected through “Substance Addiction Knowledge Test (SAKT)”. According to the findings obtained, it was founded that the student had low knowledge level and some recommendations were suggested.

Keywords
Substance addiction, knowledge level, secondary school students

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri