Türkçe

Quick accessÖzet


DUVARLAR DİLE GELDİ: EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ DUVARLARINA YAZILANLARIN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi derslikleri duvarlarında yazılanların incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi türündedir. Araştırmacı tarafından dersliklerin duvarlarında yazılanlar fotoğraf makinesiyle fotoğraflanmıştır. Araştırma, 2016 yılı eylül ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırma ortamı olarak Orta Anadolu’da bulunan bir eğitim fakültesi belirlenmiştir. Derslik olarak kullanılan 50 sınıfın duvarları incelenmiştir. Dersliklerin boş olduğu zamanlarda, duvarlarındaki yazıların teker teker fotoğrafı çekilmiştir. Araştırmada tahtanın bulunduğu duvarlar incelenmemiştir. Sağ ve sol duvarlar ile arka duvar incelenmiştir. Yapılan incelemelerde 958 adet fotoğraf çekilmiştir. Verilerin analizinde tümevarımsal olarak gerçekleştirilen tematik analiz kullanılmıştır. Fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflar öncelikle kodlandırılmıştır. Ardından kodlardan kategorilere ulaşılmıştır. Ulaşılan kategorilerden ise temalara ulaşılmıştır. Veriler belirli temalar altında toplanarak, okuyucunun kolayca anlayabileceği bir şekilde sunulmuştur. Araştırma sonucunda ulaşılan temalar şunlardır: kopya, isim, siyasi, resim, aşk, diğer. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Duvar, eğitim, fakülte, derslik, yazı, grafiti

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri