Türkçe

Quick accessÖzet


“FEN EĞİTİMİNDE İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARI” DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmada farklı içeriklerde hazırlanmış aynı seçmeli dersin Fen Bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı çevrelere ve müfredat temelli gezi düzenlemeye ilişkin görüşlerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. 97 Fen Bilimleri öğretmen adayının katıldığı çalışma “Fen Eğitiminde İnformal Öğrenme Ortamları” isimli seçmeli ders kapsamında yürütülmüştür. Çalışma ders kapsamında haftada iki saat olmak üzere toplam 14 hafta sürmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf içi sunumların ve yapılan uygulamaların öğretmen adaylarının müfredat temelli alan gezisi düzenlemeye yönelik bilgi sahibi olunması noktasında yeterli olduğu söylenebilir. Ancak işbirliği içinde çalışma becerilerini geliştirmek, sorumluluk alma ve özgüvenlerini arttırmak için mutlaka sınıf dışı uygulamalar yapılması gerektiği görülmektedir. Ayrıca görüşme yapılan öğretmen adaylarının tamamı okul dışı çevrelerin öğrencilere birçok avantaj sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Yine öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında öğrencilerini en çok planetaryumlara götürmek istedikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayı, Seçmeli Ders, Alan gezisi, Eylem Araştırması.

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri