Türkçe

Quick accessÖzet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE VE SÖZLÜ ANLATIMA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Türkçede sözlü ve yazılı olmak üzere iki temel anlatım biçimi vardır. Kaynak ve alıcı arasında ki büyülü sistemde temel olan, anlatılmak istenen iletiyi doğru bir şekilde aktarmaktır. Bu anlaşma türünü etkileyen birçok etken vardır. Kişilerin konuşmaya olan bakış açıları da bu etkenlerden bir tanesidir. Bu çalışma da öğretmen adaylarının Sözlü Anlatım dersine ve sözlü anlatıma olan tutumları saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma grubu Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde öğrenim gören 326 öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Yelok & Sallabaş’ın (2009) “Sözlü Anlatım Dersine ve Sözlü Anlatıma Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Bölüm, cinsiyet, mezun olunan lise türü, anne baba eğitim durumları, kitap okuma, süreli yayın takibi, televizyon izleme, internet kullanımı gibi değişkenlerinin sonuçları ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada adayların sözlü anlatıma yönelik olumlu tutum geliştirdikleri saptanmıştır. Analiz sonucunda Sözlü Anlatım dersine ve sözlü anlatıma yönelik tutumlarda öğrenim görülen bölüm açısından anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sözlü anlatım, tutum, konuşma eğitimi

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri