Türkçe

Quick accessÖzet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL MATERYALLER: OKUMA METİNLERİ VE OKUMA KİTAPLARI
Yabancı Dil Olarak Türkçenin öğretiminde en temel materyalleri, okuma metinleri ve bu metinleri destekler ve tamamlar nitelikteki okuma kitapları oluşturur. Okuma metinleri ve yabancı bir dil olarak Türkçe öğretim sürecini destekleyici okuma kitapları, okuma-anlama becerisinin yanı sıra, diğer dil becerilerinin de kazandırılması için önemlidir. Bu makalede, okuma metinleri ve okuma kitaplarının yabancılara Türkçe öğretimi için önemi, etkisi, yeterliliği ve niteliklerine değinilmiştir. Bu doğrultuda Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilere okuma metinleri ve okuma kitaplarının yeterliliği ve etkisi ile ilgili anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket verileri, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, okuma metni ve öğretimi destekleyici okuma kitabı oluşturmak için ne tür yaklaşımlarda bulunulması gerektiği ortaya konmuştur. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde okuma metinlerinin nitelikleri ortaya konmuş ve amaca uygun okuma kitaplarının mutlaka oluşturulması gerektiği gösterilmiştir. Okuma kitaplarının taşıması gereken nitelikler makalede belirtilmiştir. Bu konu, güncel olarak sürekli ele alınması gereken bir konu olduğundan yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanına faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, okuma metinleri, okuma kitapları.

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri