Türkçe

Quick accessÖzet


Vatandaşlık Ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnançları
Vatandaşlık eğitimi ile ilgili Türkiye’de en önemli derslerin başında sosyal bilgiler gelmektedir. Sosyal bilgiler öğretim programında vatandaşlık eğitimi ile ilgili hedefler açık bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak programın uygulayıcı öğretmenlerin sahip oldukları inançlar, öğretmenlerin sınıf içindeki öğretim süreçlerini, sınıf içi uygulamalarını ayrıca öğrenci davranışlarını etkilemektedir. Bu çalışmada vatandaşlık ve vatandaşlık eğitimi hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin inançlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, 12 farklı sosyal bilgiler öğretmeniyle görüşmeler yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme sorularının hazırlanmasında Phipps (2010) ‘un çalışmasından faydalanılmıştır. Araştırma sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilen veriler, yazılı doküman haline getirilmiş ve ardından içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları göstermektedir ki sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamı sosyal bilgiler öğretiminin temel amacının vatandaşlık eğitimi, değer aktarımı ve sosyal bilimlerin öğretimi olduğuna inanmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmenleri Türk Tarihi ve milli günler ile ilgili yapılan etkinliklerden büyük gurur duymaktadır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamı sosyal bilgiler ile etkili vatandaş yetiştirme arasında doğrudan bir ilişki olduğuna inanmaktadırlar, ancak aktif vatandaş tanımlarında bazı sorunlar bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Vatandaşlık, Vatandaşlık Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Öğretmen, İnanç

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri