Türkçe

Quick accessÖzet


EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VERİLEN MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının “Okul Deneyimi” dersi kapsamında elde ettikleri deneyim ve değerlendirmelerini saptamaktır. Eğitim Fakülteleri öğretmenlik programında yer alan Okul Deneyimi dersinin öğrencilerde amaçladığı, öğretmenlik mesleğine karşı olumlu görüş geliştirmelerine yönelik davranışların ne derecede etkili olduğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı dördüncü sınıf “Okul Deneyimi” dersinin uygulama öğrencilerinin, öğretmenlik mesleğine ve öğrenci davranışlarına bakış açılarındaki değişim, öğrenci gözlemi ve görüşlerine dayalı olarak araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış “İlköğretim okullarında verilen müzik eğitimine ilişkin görüş formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; Öğretmen adayları okulda öğrendikleri bilgileri, staj yaptıkları okullardaki derslere aktarma sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Müfredata uygun şekilde hareket etmek yerine, çoğu zaman sadece şarkı dinlettirdiklerini ve blokflüt çaldırdıklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Müzik eğitimi, öğrenci görüşleri, okul deneyimi, ilköğretim

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri