Türkçe

Quick accessÖzet


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
Madde kullanımı ve bağımlılığı sorunu özellikle lise öğrencileri arasında yaygınlaşmakta olup son yıllarda Türkiye’nin de gündemine yerleşmiştir. Madde bağımlılığı ile ilgili öğrencilerin bilgilerini tespit etmek için okullar en uygun yerlerden biri olarak seçilebilir. Biyoloji eğitimi ise vücudumuzu tanıyıp sağlıklı yaşamanın ve sağlığı bozan bağımlılık yapıcı maddelerin eğitiminin önemli bir parçasını oluşturur. Bu nedenle, özellikle ergenler arasında kullanımı yaygınlaşan bu tür maddelerin zararları, bunlardan korunma yolları ve alınacak tedbirler konusunda bilgilerinin artırılmasında liselerde verilen biyoloji dersleri önem teşkil etmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın temel amacı; ortaöğretim 9-12. sınıflarda öğrenim gören ve biyoloji dersi alan öğrencilerin madde bağımlılığı konusundaki bilgi düzeylerini ortaya koymaktır. Nicel araştırma desenlerinden betimsel yönteminin kullanıldığı bu çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Erzurum ilindeki rastgele belirlenmiş bir ortaöğretim kurumunda 9., 10., 11. ve 12. sınıflara devam etmekte olan 120 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Madde Bağımlılığı Bilgi Testi (MBBT)” kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bilgi düzeylerinin düşük olduğu görülmüş ve bilgi düzeylerinin artırılması için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Madde bağımlılığı, bilgi düzeyi, ortaöğretim öğrencileri

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri