Türkçe

Quick accessÖzet


Solfej Eğitiminde Eşlik Çalgısı Olarak Gitar ve Piyano Kullanımının Karşılaştırılması
Bu araştırmada, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans düzeyindeki solfej eğitiminde piyano ve gitarın eşlik çalgısı olarak kullanımının öğrenci performansları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Kontrol gruplu son-test deseninin tercih edildiği araştırmada, seçilen bir solfej parçasının piyano eşliği tüm armonik ve ritmik öğeleri korunarak gitara uyarlanmış, deney grubu gitarla, kontrol grubu piyanoyla olmak üzere öğrenciler iki hafta boyunca iki grupta da tamamen aynı program izlenerek çalıştırılmış, gruplar son teste tabi tutulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Verilere uygulanan istatistiksel işlemler sonucunda, solfej eğitiminde eşlik çalgısı olarak gitar kullanımı ile piyano kullanımı arasında öğrenci başarıları açısından anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Solfej Eğitimi, Eşlik, Gitar, Piyano

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri