English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme
(Teacher Training in Turkish Educational System from Past to Present )

Yazar : İlkay Abazaoğlu  Osman YILDIRIM, Yılmaz YILDIZHAN  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 6
Sayfa : 143-160


Özet
21. yüzyıl, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak toplumsal yaşamda da birçok gelişmeyi beraberinde getirmiş; toplumsal süreklilik için bilgiyi üreten, paylaşan, rekabet edebilen ve demokratik değerleri içselleştiren nitelikli insan gücünü zorunlu kılmıştır. Nitelikli insan yetiştirmek nitelikli bir eğitimi gerektirmektedir. Nitelikli eğitim hiç şüphesiz nitelikli öğretmenle mümkündür. Bu nedenle değişen ihtiyaçlar doğrultusunda öğretmenlik mesleği, önemi, yeterlikleri ve rolleri her toplumda güncelliğini koruyan en temel eğitim konularıdır. Öğretmen yetiştirme bu nedenle eğitim sistemimizin en öncelikli çözüm bekleyen sorun alanlarından birisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Betimsel tarama niteliğindeki bu çalışmada, Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusu incelenmiş, eğitim sistemimizin bir sorunsalı haline gelen öğretmen yetiştirme sürecine tarihsel gelişimi içerisinde bakılarak bu günkü öğretmen yetiştirme uygulamalarımızın sorunları ortaya konmuş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu amaçla “Öğretmen yetiştirme uygulamalarımız da geçmişten günümüze neler olmuştur?” sorusu cevaplandırılmış ve daha sonra günümüz öğretmen yetiştirme uygulamalarımızdaki sorunlar hem niceliksel hem de niteliksel açılardan belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Yetiştirme, Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Fakülteler, Yeniden Yapılandırma

Abstract
21st century, in parallel with the developments in science and technology, has brought along many developments in social life; and has required competitive, qualified human force that develops and shares information, and internalizes democratic values. To train qualified person requires a qualified education. A qualified education is undoubtedly possible with qualified teachers. Therefore, in accordance with changing needs, teaching profession, its importance, its qualifications, and its roles are the most fundamental educational topics in each society. Thus, teacher training has become the prior problem area to be solved in our educational system and continues to be like so. In this study which is a descriptive survey, we study the topic of teacher training in Turkey, present the current application problems of teacher training by regarding the process of teacher training which has became a problem of our educational system and suggest solution offers. With this aim, the question “What happened in our applications of training teachers from past to present?” is answered and then the current problems in the application of training teacher is identified both qualitatively and quantitatively.

Keywords
Training Teachers, Faculties Resources for Teaching, Reconstruction

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri