English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL BİLGİLER
(SOCIAL STUDIES FROM THE PERSPECTIVE OF 7TH GRADE STUDENTS )

Yazar : Talip ÖZTÜRK  MURAT KEÇE  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 298-310


Özet
Araştırmanın amacı, öğrencilerin bakış açısıyla sosyal bilgiler dersinin onlar için ne ifade ettiğini ve nasıl bir algıya sahip olduklarını incelemektir. 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik algılarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, betimsel tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara’nın Sincan, Yenimahalle ve Polatlı ilçelerindeki 4 farklı ortaokulun 7. sınıfında öğrenim görmekte olan 196 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında uzman görüşüne dayalı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu 7 sorudan oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ışığında 7. sınıf öğrencilerinin bakış açısıyla sosyal bilgiler dersinin nerede olduğuna ilişkin önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öğrenci Görüşleri, Nitel Araştırma

Abstract
The purpose of the study is to examine the perception of social studies and what it means for them from the perspective students. The study, which aims to reveal perceptions for social studies of 7th grade students, is descriptive model of a qualitative study. The study group consists of 196 seventh grade students who are studying Sincan, Yenimahalle, Çankaya and Polatlı districts in four different secondary schools. In order to collect data, a 7-itemed, semi-structured, open-ended survey was developed by the researchers based on expert opinions as a measuring tool. In the light of the data obtained in the study, the 7th grade students revealed some useful findings and significant results.

Keywords
Social Studies Education, Student Opinions, Qualitative Research

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri