English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GAZİANTEP’TE OYNANAN BAZI YÖRESEL OYUNLARIN HENTBOL BRANŞININ TEKNİK ÇALIŞMASINA YÖNELİK EĞİTSEL OYUNLAR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF SOME REGIONAL GAME PLAYED IN GAZIANTEP BEING LIKE AN EDUCATIONAL GAME FOR HANDBALL TECNIC STUDIES )

Yazar : fikret alıncak  Doç. Dr. Sinan AYAN, Tarkan TUZCUOĞULLARI  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 252-257


Özet
Evrensel bir kavram olan oyun, çocuklarımızın fiziksel, sosyal, bilişsel ve psikolojik gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Toplumsal ve teknolojik alandaki hızlı değişim tüm olumlu etkilerinin yanında birtakım sıkıntıları da beraberinde getirmekte ve ne yazık ki bu olumsuz etkenler hızla çocuklarımızı etkisi altına almaktadır. Çocuğu bu olumsuz etkilerden kurtarabilmenin en kolay yolu ise onun en önemli uğraşı olan oyundur. Çocuk oyun aracılığıyla sadece eğlendiğini düşünürken gelişim ve öğrenmelerine büyük katkılar sağlamakta, sosyal rolleri deneme imkânı bulmakta ve kendisini bekleyen dış dünyaya karşı donanımını arttırmaktadır. Toplumların geleceklerinin teminatı çocuklardır ve ancak sağlıklı büyüyen nesillerle toplumlar varlıklarını sürdürebilir. Çalışmada, Gaziantep’te oynanan bazı yöresel oyunların Hentbol branşı çalışmalarına olabilecek katkıları üzerinde durularak, çocuk gelişiminde bu denli önemli olan oyunun Hentbol branş teknik çalışmalarına olan etkilerine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hentbol, Eğitsel Oyun, Yöresel Oyun, Teknik

Abstract
Game is universal, which is very important to our children's physical, social, cognition and psychologic growing. There are rapidly changing in social and technologic progression. This changing have good expressions but bad side are more than good side. In our children impress badly in this stuation, but only traditional games keep they out of bad affects from the technology. A child is thinking something funny, when he,or she plays games. On the other hand playing game is handful way to improve their skills. In the meantime they find chance to play social role, and they can prepare themselves to outer world. Children are guarantee of the our future of our society. Only growing healthy generation can keep up healthy community. Some playing traditional games can contribute to one of the sport branch of handball. In some results of searching nodices importance of in this subject. We are attract attention on growing children has important effect of technique working on handball.

Keywords
Handball, Educational Game, Regional Game, Technic

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri