English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
(AN ATTEMPT OF A BİBLİOGRAPHY ON SOCİAL STUDİES EDUCATİON )

Yazar : Hakkı YAPICI    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 346-364


Özet
Sosyal Bilgiler dersi, öğrencinin içinde bulunduğu toplumsal yaşamla çok ilişkilidir. Bu ders yoluyla öğrencilere ulusal miras, anayasa, haklar bildirgesi, politik süreçler ve yetişkin bir insanın bilmesi gereken temel bilgiler verilerek, iyi vatandaş yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, insan hayatında önemli bir yere sahip olan sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılan makale, yüksek lisans tezi, doktora tezi, seminer ve bildiri gibi çalışmalardan ulaşabildiklerimizi bir araya getirerek bu alanda çalışacak olan araştırmacılara yardımcı olmaktır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Öğretimi, araştırma, makale

Abstract
Social Studies course is related to society which students takes part in. In this course basic information such as national heritage, constitution, bill of rights, political process is given to students for the aim of training a good citizen. The main purpose of this study, is to bring together such works as articles, master's thesis, doctoral thesis, seminars, and papers in the field of social studies teaching which has an important place in human life and to help the researchers who will work in this field.

Keywords
Social Studies Education, the search, the article

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri