English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEMEN’DE BİR TÜRK KÖYÜ OLAN BEYT-EL TÜRKÎ’DE YAŞAYANLARIN TÜRKİYE ALGISI
(TURKEY PERCEPTİON OF PEOPLE LİVE İN BEYT-EL TÜRKİ, A TURKİSH VİLLAGE İN YEMEN )

Yazar : Mehmet KARATAŞ  Eren YÜRÜDÜR Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, eren.yurudur@gop.edu.tr Cengiz ÇAKALOĞLU Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, c.cakaloglu45@hotmail.com Adem ÇAKIR Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, adem.cakir@gop.edu.tr  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 106-115


Özet
Bu çalışma, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından desteklenen “Uzaklarda Unutulmuş Bir Türk Köyü: Beyt-el Türkî (Mahwit Sana'a, Yemen) isimli proje kapsamında hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin Yemen’deki ilk hâkimiyeti sırasında kurulmuş olan köy, günümüzde Yemen Cumhuriyetinin Mahwit ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, tarihsel süreçte Osmanlı Devleti’nin terk etmek durumunda kaldığı coğrafyalardan birisi olan Yemen'de bulunan Anadolu kökenli Türk nüfusunun önemli bir parçası konumundaki Beyt-el Türkîlilerin, Türkiye ile ilgili düşüncelerinin devlet, kimlik vatan bağlamında ele alınarak Türkiye algılarının ortaya konulmasıdır. Ana kültür kalıbından uzak kalmalarına ve Yemenlilerle yüz yıllarca birlikte yaşamış olmalarına bağlı olarak ev tipleri yemek, düğün ve cenaze gelenekleri gibi bir takım özellikler yaşadıkları ülkenin koşullarıyla ve kültürüyle benzerlik göstermektedir. Yine de mekânsal farklılaşmaya rağmen, çeşitli boyutlarda kültürel sürekliliğin varlığı önemli bir özelliktir. Bu süreklilik içerisinde kendilerini Türk olarak algılamaları ve Türkiye'yi anavatan ya da birinci vatan olarak görmeleri, Türkiye Cumhuriyetinin varlığıyla gurur duymaları üzerinde durulması gereken niteliklerdir.

Anahtar Kelimeler
Yemen, Beyt-el Türkî Köyü, Türkiye algısı

Abstract
This study was prepared under the project namely “A Forgotten Turkish Village Far Away: Beyt-el Türki (Mahwit, Sana’a, Yemen)” which is funded by Prime Ministry of Republic of Turkey Presidency for Turks Abroad and Related Communities and Gaziosmanpaşa University. The village was established in Yemen during the first sovereignty of Ottoman Empire and it is within the borders of Mahwit province of Republic of Yemen lately. The aim of this study is to reveal Turkey perception of Beyt-el Türki people, an important part of the Anatolian Turkish origin population of Yemen where is one of the geography of the Ottoman Empire had to leave in the historical process, by taking thoughts of Turkey within the context of state, identity and homeland. Their clothing, food, wedding and funeral traditions show some similarities with the features and cultural conditions of the country they live depending on the stay away from the main cultural patterns and have lived a hundred years with Yemenis. However, despite spatial differentiation, the presence of cultural continuity in various dimensions is an important feature. Their perception as they are Turks, Turkey is the fatherland or first homeland, and the proud of presence of Republic of Turkey are needed to focus on qualities.

Keywords
Yemen, Beyt-el Türki village, Perception of Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri