English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6. SINIF “MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ” KONUSUNDAKİ ÖĞRENCİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE FRUTION LEVEL OF STUDENT OBJECTIVES 6 th CLASS IN “GRANULAR STRUCTURE AND PROPERTIES OF MATTER” SUBJECT )

Yazar : SÜMEYYE AYDIN GÜRLER  SÜMEYYE AYDIN GÜRLER- PROF. DR. OKTAY BAYKARA  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 44-57


Özet
Bu araştırmada, 6. Sınıf “Maddenin Tanecikli Yapısı ve Özellikleri” ünitesindeki öğrenci kazanımlarının gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle bu üniteye ait hazırlanan 81 soru bu üniteyi bir önceki sene işlemiş olan 7. Sınıf öğrencilerine uygulanmış ve hazırlanan soruların detaylı istatistiksel analizleri yapılarak, madde puanları matrisinde, madde güçlük indeksi ve ayırıcılık gücü düşük olan 13 madde testten elenerek soru sayısı 68’e düşürülmüştür. Bu 68 soru ünite işlenmeden 6. sınıf öğrencilerine “ön test” ve ünite işlendikten sonra “son test” şeklinde uygulanmıştır. Bu çalışmaya şehir merkezinden 62, ilçe merkezinden 58 ve köy ilköğretim okullarından 53 olmak üzere toplam 173 öğrenci katılmıştır. Elde edilen sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde (t-test ve ANOVA) son testin ön testten başarı farkı kullanılmıştır. Birinci kazanım hariç, diğer kazanımlar ön ve son testte anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bununla beraber son testin ön testten başarı farkı öğrencilerin kendilerine ait oda olup olmamasına, evde kendilerine yardımcı olan ebeveynlerinin eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği fakat öğrencilerin cinsiyetine, ailelerinin gelir durumlarına, okul türüne, öğretmenlerin kıdemlerine, öğretmenlerin mezun oldukları fakülteye ve onların konu işlerken kullandıkları yöntemlere göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kazanımlar, 6. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Özellikleri Konusu

Abstract
In this study, it is aimed to determining the frution level of student objectives in 6 th class “Granular Structure and Properties of Matter” subject. Primarily, 81 questions related to this subject were applied to 7 th class students who had committed this unit last year. After detail analysis of prepared questions, the total number of the test was decreased to 68 by eliminating 13 matters which have low difficulty index and discrimination power in matter points matrix. Later these 68 questions were applied to 6 th class students in the form of pre-test before having not processed the unit and in the form of post test after having processed the unit. A total of 173 students including 62 students from the city center, 58 students from the district center and 53 students from village elemantary schools joined in this study. Nevertheless, the post test’s success difference from pre-test have been used to the evaluate the statistical analyses (t-test ve ANOVA). Except first objective, the other objectives show significant difference in pre and post test. Morever, post test’s success difference from pre-test don’t show significant difference according to whether or not they have their own rooms, education level of people that help to them in home, but it is shown significant difference according to student’s gender, their families’ income status, school kind, teachers’ seniority, faculties which teachers graduated and methods which were used processing unit by teachers.

Keywords
Objectives, 6 th Class Granular Structure and Properties of Matter Subject

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri