English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması: Almanya Ve Kırgızistan Örneği
(Comparatıve Analysıs Of Teacher Educatıon System Of Germany And Kyrgyzstan )

Yazar : yavuz ercan gül  Yavuz Ercan GÜL  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 68-83


Özet
Çalışmamızda Almanya ve Kırgızistan’ın öğretmen yetiştirme sistemleri karşılaştırılmıştır. Kırgızistan gibi bağımsızlık tarihi kısa olan bir ülkenin, Almanya gibi, köklü bir eğitim tarihine ve bugün dünya eğitim sistemi içerisinde ayrıcalıklı bir eğitim sistemi yapısına sahip bir ülkenin öğretmen yetiştirme sistemleri araştırılmıştır. Kırgızistan Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından sonra hemen bağımsızlığını ilan etmişse de, bağımsızlığın güzel yanlarının yanında ekonomik, sosyal, teknolojik, eğitim olarak dünyada gelişen standartlara da ayak uydurmak durumunda kalmıştır. Özellikle eğitim sisteminde bir ulusallaşma dönemi başlamış ve sürekli yeni reformlarla devam etmiştir. Çalışmamızda ise Kırgızistan’ın bütün bu reformlar neticesinde bugün gelmiş olduğu durum yazılmıştır. İçeriğinde ise her iki ülkenin öğretmen yetiştirme sistemleri, hizmetiçi eğitim kurslarının durumu ve öğretmen statüleri karşılaştırma suretiyle incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmamızın, Kırgızistan’ın eğitim sisteminin ve özellikle öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesi ve aksaklıkların bulunması adına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmamız teorik bir çalışma olduğundan literatür taraması ve karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır

Anahtar Kelimeler
Öğretmen yetiştirme, eğitim sistemi, öğretmen statüleri, hizmetiçi eğitim kursları.

Abstract
The study covers comparative examination of teacher education systems of Germany and Kyrgyzstan. Teacher education systems of such countries like Kyrgyzstan, independence history of which is short, and Germany, which has both educational background and distinctive structure of educational system among other countries, were studied. Even if Kyrgyzstan declared its independence in 1991 right after the USSR collapse, together with advantages of independence the country had to keep up with global and increasing economical, social, technological, educational standards, especially when nationalization period started Kyrgyzstan went on new reforms. The study focuses on the level which Kyrgyzstan has achieved today as a result of those reforms. The content comprises comparative analysis of teacher education systems, conditions of teacher retraining courses and social status of teachers of the said two countries, as well. On this account, our study can be advantageous to the extent that several shortcomings were determined and some ways of developing teacher education system of Kyrgyzstan were provided. Due to theoretical character of our study, method of literature data analysis was applied

Keywords
teacher education, education system, teacher status, teacher retraining courses

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri