English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNETİ EĞİTİM ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANMA DURUMLARI
(BIOLOGY PRESERVICE TEACHERS USE OF INTERNET FOR EDUCATIONAL PURPOSES )

Yazar : Esra ÖZAY KÖSE  Bülent Keskin  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 213-222


Özet
Bu çalışmada eğitim öğretim amaçlı internet kullanımı yönünden biyoloji öğretmen adaylarının mevcut durumunu belirlemek ve öğretmenlerin mesleki amaçla interneti kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bunun yanında bu çalışmada öğretmen adaylarının cinsiyete ve okuduğu sınıfa göre interneti kullanma durumları arasında farklılıklar olup olmadığını belirlemek de amaçlanmıştır. Bu amaç için Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 2.,3.,4. ve 5. sınıf 117 biyoloji öğretmen adayına 20 maddelik eğitim öğretim amaçlı internet kullanma durumları anketi uygulanmıştır. Ankete katılan biyoloji öğretmen adaylarının 3.79 ortalama ile internet kullanma durumlarının iyi derecede oldukları, bay öğretmen adaylarının bayan öğretmen adaylarına göre internet kullanma durumları açısından daha olumlu tutum sergiledikleri ve sınıf düzeyinin eğitim öğretim amaçlı internet kullanma durumuna karşı tutumlar arasında anlamlı farklılıklar oluşturmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
internet kullanımı, biyoloji öğretmen adayları, eğitim öğretim

Abstract
In this study it is aimed to identify biology preservice teachers' current status in terms of educational use of the internet and to determine if teachers use the internet for professional purposes. Besides, it is also aimed to determine whether preservice teachers have gender and grade level differences in internet usage status. For this purpose, an educational internet usage status questionnaire was applied to 117 biology preservice teachers in 2, 3, 4 and 5th grades studying in department of biology education. It is found that biology preservice teachers who participated in have a good degree in internet usage with an avarage of 3.79, male preservice teachers show more positive attitudes than female preservice teachers in terms of internet usage status and there aren’t any significant grade level differences in attitudes towards use of internet for educational purposes.

Keywords
internet usage, biology preservice teachers, education

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri