English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİ UYGULAMA YETERLİLİKLERİN BELİRLENMESİ
(DRAMA METHOD DETERMINATION APPLICATION COMPETENCE OF TEACHERS IN SOCIAL STUDIES )

Yazar : tekin çelikkaya   İhsan KOÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 304-316


Özet
Bu araştırmada; öğretmenlerin, Sosyal Bilgiler dersinde drama yöntemini uygulama düzeyleri ilişkin yeterliliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Kırşehir ilinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında görev yapan 310 Sınıf ve 106 Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan 219 öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerden 4. 84’ü Sosyal Bilgiler, 135’i ise 4.ve 5. sınıf, Sınıf öğretmenleridir. Örneklem grubu random yoluyla seçilmiştir. Veri toplamak amacıyla, Karadağ, Çalışkan, Korkmaz ve Yüksel(2008) tarafından geliştirilen “Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümü için SPSS 15.00 programı kullanılmıştır. Araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Dramayı Planlama Yeterliği”, “Dramayı Gerçekleştirme Yeterliği” ve “Dramayı Değerlendirme Yeterliği” boyutlarında kendilerini çoğu zaman yeterli gördükleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Drama Yöntemi

Abstract
In this study, it has been intended to determine teachers’ qualifications in drama techniques and applications of drama method in social studies lessons.In the research field of study, classroom teachers and social studies teachers working during 2011-2012 academic year in Kırşehir are included In the study, 219 teachers in Kırşehir Directorate of National Education compose the sample research group Of these teachers, 84 social studies teachers and 135 classroom teachers. The scale used to collect data consists of two parts: The first part is “teacher as the leader of drama ” and “ the qualification scale of educational drama application” developed by Karadağ,Çalışkan, Korkmaz,and Yüksel(2008)The second part is “the qualification on drama method and techniques “ developed by the researcher. SPSS 15.00 program was used for the solition of the data.The following results have been obtained in the study:It has been witnessed that classroom teachers and social studies teachers often find themselves sufficient in “planning drama” ,”realizing drama “ and “evaluating drama”.

Keywords
Social Studies, Social Studies Teacher, classroom teacher, Drama Method

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri