English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINA YÖNELİK ALGILARI: METAFOR ANALİZİ
(PERCEPTIONS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS ON TEACHER’S GUIDEBOOKS: A METAPHOR ANALYSIS )

Yazar : Yunus Aktürk  Ali GÖÇER, Yunus AKTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 186-199


Özet
Metafor, bir kavram veya durumu başka bir kavram veya durumla benzetme ilgisi kurarak ifade etme olarak tanımlanabilir. Son yıllarda birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında yapılan pek çok araştırmada da metaforlar ile veri toplanmış, katılımcıların görüşlerini metaforlar aracılığı ile ifade etmelerine imkan sağlanmıştır. Bu çalışmada da benzer bir yol izlenerek ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin öğretmen kılavuz kitabına ilişkin düşüncelerini metaforlar aracılığıyla dile getirmeleri istenmiştir. Amaç, öğretmenlerin kendilerine yol haritası olarak sunulan kılavuz kitaplarına karşı duygu ve düşüncelerini benzerlikten hareket ederek tespit etmektir. Araştırmanın evrenini tüm ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Buna uygun olarak da farklı şehirlerde ve çeşitli branşlarda görev yapan 110 öğretmen araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Bu öğretmenler ‘’Öğretmen kılavuz kitabı …’ya benzer. Çünkü …’’ sorusuna cevap vermişlerdir. Böylece benzerlikten yararlanarak düşünceler ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkan metaforlar çeşitli kategorilerde toplanmış ve gerekçeleri ile birlikte verilmiştir. Bu çalışmada görülmüştür ki öğretmenlerin kılavuz kitaba yükledikleri anlamlar oldukça farklıdır. Öğretmenlerin çoğu kılavuz kitabı yol gösterici ve yardımcı olarak görmektedir. Bu öğretmenler ‘’kutup yıldızı, pusula, deniz feneri’’ gibi metaforlar üretmişlerdir. Bazıları ise öğretmenleri dar bir kalıp içine hapsettiğini düşünmektedir ve ‘’pranga, hapishane koğuşu’’ gibi benzetmeler yapmışlardır. Bazı öğretmenler ise yararlı yönlerinin olduğunu bunun yanında öğretmenlerin yaratıcılığını sınırladığını düşünmektedirler. Bu yönde ‘’ ceviz , köy yolu’’ gibi benzetmeler yapmışlardır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim ve öğretim, öğretmen, metafor, yardımcı materyal, öğretmen kılavuz kitabı

Abstract
A metaphor may be defined as expressing a concept or a situation by establishing a similarity and association of it with another concept or situation. Recently, as it is the case in many other fields, the data are being collected with metaphors in many educational studies, and the participants are allowed to express their viewpoints by using metaphors. In this study as well, a similar method has been followed and the primary and secondary school teachers have been asked to express their viewpoints on the teacher guidebooks by using metaphors. The purpose is to determine the feelings and viewpoints of the teachers on the guidebooks that are given to them as roadmaps by using similarities. The teachers working at the primary and secondary schools constitute the universe of the study. In accordance with this, 110 teachers working in different cities and in various branches were selected as the exemplification of the study. These teachers answered to the question “The Teacher Guidebook resembles the … . Because …”.By doing so, the considerations of the teachers have been determined by using similarities. The metaphors determined have been collected in various categories and are given with their justifications. It has been observed in this study that the meaning laid on the guidebooks by the teachers are various. Most of the teachers see the guidebook as a guiding light and a helper. These teachers expressed their feeling on the guidebooks with the metaphors like “compass, lighthouse” and similar metaphors. Some of them think that the guidebooks imprison the teachers in a narrow pattern, and express their feelings in accordance with this thought in mind with “shackles, prison tank” and similar metaphors. Some teachers, on the other hand, think that the guidebooks have beneficial sides; however, also limit the creativity of the teachers. These teachers expressed their feelings with the “walnut, village road” and similar metaphors.

Keywords
Education and training, teacher, metaphor, helping material, teacher guide book

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri