English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Öncesi Programlarında Özel Gereksinimli Bireylerin Yer Alma Durumlarının İncelenmesi (1989-2013)
(An Anaylsis Of The Appearance Of The Individuals With Specials In Pre-School Education Programs (1989-2013) )

Yazar : Ayşe KILIÇKAYA  Ayşe Kılıçkaya, Hikmet Zelyurt  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 200-212


Özet
Erken müdahale ve önleme, bir sorunu çözümlemekten ziyade çocuğa, aileye ve dolayısıyla topluma sosyal ve ekonomik yönden yararlı olmaya odaklanmış uygulamalardır. Alan yazılarında kısa ve uzun vadede bu uygulamaların yararları olduğu görülmüştür. Özellikle erken çocukluk döneminde özel gereksinimli bireylere yönelik yapılan müdahale programlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de okul öncesi eğitim programı müfredatı göz önüne alındığında, özel gereksinimli bireylerin pek fazla yer almadığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, özel gereksinimli bireylerin geçmişten günümüze kadar geçen sürede okul öncesi eğitim programlarında özel gereksinimli bireylerin ne kadar yer verildiğini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de 1989 ve 2013 yılları arasında değiştirilen, reform edilen ve geliştirilen okul öncesi eğitimi programları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitim Programı, Özel Gereksinimli Birey

Abstract
Early intervention consists of the applications focused on being beneficial to the child, family and so society socially and economically rather than solving a problem. In literature, it was seen that these applications were useful in short and long terms. Early intervention programs which are applied to the individuals with special needs especially in the period of early childhood are need so much. When the curriculum of pre-school education program in Turkey is taken into consideration, it was found out that the individuals with special needs are not included in this program a lot. The purpose of this study is to evaluate to what extent the individuals with special needs have been appeared in the pre- school education programs from the past till the present. With this aim in mind, pre-school education programs which were changed, refermed and developed between the years of 1989 and 2013 were analyzed.

Keywords
Preschool Education Programme, Individual With Special Needs

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri