English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE 60-66 AYLIK ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ YAŞANAN GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHERS’ OPINIONS REGARDING THE DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY 60-66 MONTH-OLD CHILDREN IN BASIC READING AND WRITING )

Yazar : SEHER BAYAT    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 172-185


Özet
Bu araştırmanın amacı ilkokuma yazma öğretiminde 60-66 ayında okula başlayan çocuklar ile ilgili karşılaşılan güçlükler hakkında öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırma 2012-2013 eğitim- öğretim yılında Ordu ili merkez ilçesinde görev yapan 23 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırma nitel veri analizine dayalı bir çalışmadır. Araştırmada öğretmen görüşlerini almak için açık uçlu anket formu geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin 60-66 aylık çocukların okul olgunluğu düzeyi, ilkokuma yazma programı ve bu öğrencilerin üst yaş grubu ile aynı sınıfta eğitim görmeleri hakkında güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ilkokuma yazma programını 60-66 aylık öğrenciler açısından değerlendirecek teorik ve deneysel araştırmalar yapılabileceği, öğrencilerin okul olgunluğu testinden sonra okula başlaması ve 60-66 aylık öğrencilere destek eğitimleri düzenlenmesi önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İlkokuma Yazma Programı, İlkokuma Yazma Öğretimi, 60-66 Aylık Çocuklar, Okul Olgunluğu, Öğretmen Görüşleri

Abstract
The aim of the study is to investigate teachers’ opinions regarding the difficulties they encountered in children who started primary school between the ages of 60-66 months in basic reading and writing teaching. The research was carried out in 23 teachers who teach first grade level in Ordu city center in 2012-2013 educational year. The research is based on qualitative data analysis. In the study open-ended survey scales was developed for determining teachers’ opinions. It was concluded that the teachers encountered difficulties about school readiness, basic writing and reading program and the upper age groups educated in the same class. It was recommended that theatrical and empirical researches to be conducted about basic reading and writing program in order to evaluate for 60-66 months students. It was recommended educational support given to students 60-66 months.

Keywords
Basic reading and writing curriculum, Teaching basic reading and writing, 60-66 Month Child, School

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri