English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN KİTAP İLE BİRLİKTELİKLERİNE VE AİLELERİNİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE OKUMA
(A RESEARCH ON READING MATURITY WITH REGARD TO ASSOCIATION WITH BOOK AND FAMILIES CHARACTERISTICS OF THE CHILDREN WHO ATTEND KINDERGARTEN )

Yazar : emel okuyucu akdaş  Emel OKUYUCU AKDAŞ ve Doç. Dr. Ümit DENİZ  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 14-27


Özet
Özet Anasınıfına devam eden çocukların kitap ile birlikteliklerine ve ailelerinin özelliklerine göre okuma olgunluklarının incelenmesi amacı ile yapılan araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde Anasınıfına devam eden alt, orta ve yüksek sosyoekonomik gruptan 50’şer çocuk olmak üzere toplam 150 çocuk ve annesi oluşturmuştur. Araştırmada çocukların okuma olgunluğu düzeyleri “Metropolitan Genel Olgunluk Testi” ile belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, alt ve yüksek sosyoekonomik grupta yaşına uygun kitabı olan çocukların okuma olgunluğu puanı, kitabı olmayan çocuklara göre, istatistiksel olarak da anlamlı olacak şekilde daha yüksek olarak saptanmıştır. Annenin ve babanın öğrenim düzeyleri, annenin çalışma durumu ve aile yapısı ile çocukların okuma olgunluğu puanları arasında istatistiksel olarak ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: okul öncesi dönem, okuma olgunluğu, aile.

Abstract
Abstract The working group of the research for reading maturity with regard to association with book and families characteristics of the children who attend kindergarten consists of totally 150 children and their mother who attend kindergarten 50 from low socioeconomic class, 50 from middle socioeconomic class and 50 from high socioeconomic class, in Afşin district of Kahramanmaraş. In research, reading maturity level of the children is determined by ‘Metropolitan Readiness Test’. ANOVA is used for evaluation of datas. According to results of the research, reading maturity point of the children who has book that appropriate age in low and high socioeconomic class, altho who hasn’t book, is determined more high as statistically more meaningful. It is realized that there is statically connection between reading maturity points and educational level of parents, working situation of mother and family structure.

Keywords
Key words: Pre-school period, reading maturity, family.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri