English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİH ÖĞRETİMİ VE DERS KİTAPLARI
( TEACHING HISTORY AND TEXTBOOKS )

Yazar : servet hali    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 158-166


Özet
Öğretimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin kendisini ifade edebileceği ve etkin öğrenmenin gerçekleşeceği ortamların sağlanması gereklidir. Bu durumun gerçekleşmesinde en büyük rol öğretmenlere düşmektedir. Ancak öğretmenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. Aktif bir öğrenmenin oluşabilmesi için müfredatın günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olması; öğretmen sorunlarının- eğitim, öğretim açısından yeterlilik ve kadro bakımından yeterli olması…- çözülmesi, ders kitabından ve eğitim ortamlarından kaynaklanan sorunların giderilmesi gerekir. Bu sorunlar eğitim öğretimin temel sorunlarıdır. Aynı zamanda tarih öğretiminde en temel sorunlarındandır. Ders kitapları tarih öğretmenlerinin en büyük yardımcısıdır. Bundan dolayı bu çalışmada ders kitapları ve ders kitaplarının öğretimdeki rolü, daha da önemlisi ders kitaplarından kaynaklanan sorunlar üzerinde durulmuştur. Genel olarak amacını ve içeriğini belirttiğimiz bu çalışmada yöntem olarak betimsel tarama modeli uygulanmıştır. Konu ile ilgili literatür taraması yapılarak çalışmanın bulgularına ulaşılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda sonuç ve öneriler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tarih, tarih öğretimi, ders kitapları

Abstract
For a successful education ,providing envorinment for students to express themselves anda suitable environment for effective learning are essential.Teachers have the main role in the realization of his situation .But It is not possible fort he teachers to succeed alone. For an active learning curriculum must be appropriate to the requirements and the condititions of day. problems about teachers problems in terms of teaching qualification and sufficient staff and the problems arising from textbooks and educational environment must be solved.These issues are fundamental problems of education. At the same time they are the most fundamental problems in teaching history.Textbooks are very important asisstant for the history teachers.Therefore, in this study, the role of textbooks and teaching textbooks, more importantly, the problems arising from textbooks is emphasized.In this study we specify the purpose and content. As a method the descriptive survey was applied .By reviewing literature on the subject ,the findings of the study have been achieved. In the line with these findings, conclusions and recommendations are presented.

Keywords
History,teaching History,textbooks

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri