English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR EĞİTİMİNDE DAĞ TIRMANIŞIANTRENMANI VE ZİRVE TIRMANIŞININ ÖZ-ETKİLİLİK DÜZEYİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OFMOUNTAINCLIMBING TRAINING AND SUMMIT CLIMBING - ON THE PERCEPTION OF SELF-EFFICACY )

Yazar : Burçin ÖLÇÜCÜ  , Güçlü ÖZEN, Şerife ÖZEN, Nurcan DEMİREL  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 131-136


Özet
Bu çalışmanın amacı spor geçmişi olmayan üniversite öğrencilerinin rekreatif olarak yapacakları bir dağ tırmanışına yönelik altı haftalık dayanıklılık antrenmanı ve zirve tırmanışının onların öz-etkililik algısına etkisinin belirlenmesidir. Çalışmaya 30 gönüllü katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 22,12±1,45’dir. Bu çalışmada veriler Öz-Etkililik-Yeterlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, altı haftalık dayanıklılık antrenmanı ve zirve tırmanışının öz-etkililik algısını arttırdığı görülmektedir (p<,05). Sonuç olarak dayanıklılık antrenmanı ve zirve tırmanışından oluşan etkinliğin, katılımcıların öz-etkililik algılarını olumlu etkilediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Öz-etkililik, zirve tırmanışı, dayanıklılık antrenmanı

Abstract
The aim of this study was to determine the effects of 6-weeks endurance training and peak climbing on self-efficiency perception in sedentary university students. Thirtysubjectshave participated in the research. The average age of the participants’ is 22.12±1.45. Inthisstudy, datawerecollectedusing self-effectiveness-efficacyscale.Accordingtothe statistical analysis, six-weekendurancetrainingpeak climbing appearstoincrease self-efficacy(p<.05).Inconclusionendurancetrainingandsummitclimbingmay be consideredtohave a positiveeffect on theparticipants’ self efficiencyperception.

Keywords
Self-efficacy-sufficiency, peak climbing, strength training

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri