English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INSPECTION OF VISUAL PERCEPTION LEVELS OF GAZI UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : Meltem Katırancı  -  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 1-17


Özet
Araştırmanın konusunu, görsel algı ya da görsel düşünmenin eğitim ile geliştirilebileceği düşüncesinden hareketle, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin çevrelerinde gördükleri imge ve kavramlardaki seçiciliklerinin cinsiyet, yaş, okuduğu bölüm ve sınıfına göre değişkenlik gösterip göstermeme durumu oluşturmuştur. Bu bakış açısından hareketle araştırmada, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde okuyan gençler neye nasıl bakmaları gerektiğini biliyor mu? Sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırma verileri, öğrencilerin yaşam alanı olarak belirlenen kampüs alanından faydalanılarak iletişim temelli oluşturulan yönlendirme levhalarına, reklam panolarına ve öğrencilerin yaşam alanındaki seçiciliğine yönelik geliştirilen algıda seçicilik anketi verilerinden elde edilmiştir. Veriler, SPSS 20.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin büyük çoğunluğunun kampüs içinde ve dışında yönlendirme tabelalarını farketmediği, reklam bilboardlarını farketmelerine rağmen afiş konularını anlamlandıramadıkları, her gün önünden geçtikleri, üzerine bastıkları ya da içinde eğitim gördükleri mekanlar konusunda algısal ayrımsama yapamayarak ya farketmedikleri ya da anlamlandıramadıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Görsel algı, algısal ayrımsama, algıda seçicilik

Abstract
Subject matter of the study is composed of whether selectiveness of Gazi University students on images and concepts, seen by them in the environment, varies according to sex, age, department and class or not, in connection with the thought of possibility to improve visual perception or visual thinking by means of training. In this context, answers to the “Do the students of Gazi University, Gazi Faculty of Education know how to look to something?” question are searched in this study. Study data are collected from selective perception questionnaire data, developed in connection with selectiveness of students within the environment as well as guiding plates and advertisement panels formed on the basis of communication with benefiting from campus area determined as environment of the students. Data are evaluated via SPSS 20.0 package software. At the end of the study, it is seen that majority of the students of the Gazi University, Gazi Faculty of Education are not noticing the guiding plates within or outside the campus, and are not understanding the subjects of the posters although they realize the advertisement billboards, and they cannot implement perceptive awareness about places, which they passed in front of it or step onto it or in which they have education every day, and they either cannot recognize or make sense of it.

Keywords
Visual perception, perceptive awareness, selective perception

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri