English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması
(Using Of Concept Maps In Teaching Of Cell And Organelles )

Yazar : Esra ÖZAY KÖSE    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 116-121


Özet
Hücrenin yapı ve fonksiyonları ile ilgili olarak bazı soyut kavramların öğretimi ve öğrenmesi sırasında zorluklar karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden araştırmanın amacı; hücre ve organeller konusunun öğretiminde kavram haritalarının öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Araştırmada, son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmış, araştırma gruplarından birisinde kavram haritaları ile, diğerinde geleneksel öğretim ile ders yapılmıştır. Araştırmaya 9. sınıf öğrencilerinden oluşan otuzar kişilik 2 sınıf katılmıştır. Elde edilen bulgulara göre denenen öğretim yöntemleri karşılaştırıldıklarında, başarı açısından anlamlı fark bulunmuştur. Bunun sonucunda kavram haritası ile öğretimin daha faydalı olduğu söylenilebilir. Bu yüzden öğrencilerin kavramalarının ilerletilmesinde kavram haritalarının kullanılması biyoloji öğretiminde ve diğer alanlarda kullanılması önerilir.

Anahtar Kelimeler
kavram haritaları, geleneksel öğrenme, hücre ve organeller

Abstract
Cell structure and functions as well as some abstract concepts related to teaching and learning during the difficulties we have encountered. The purpose of this research is to study effect of concept maps on students’ achievement in teaching of cell and organelles. Post-test quasi experimental design with control group was utilized. The experimental group was taught by concept maps and the control group was taught by traditional method. Two classes of thirty students from ninth graders participated in this study. According to findings, there is different significantly when these teaching methods were compared. As a result, it is more useful teaching with a concept map. Therefore, strongly recommend that teachers explore the use of concept maps in the teaching of biology and other contexts in an effort to improve students' understanding.

Keywords
concept maps, traditional learning, cell and organelles

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri