English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÖTEB ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET METAFORLARININ BELİRLENMESİ: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(DETERMINATION OF CEITD STUDENTS’ INTERNET METAPHORES: SAMPLE OF GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY )

Yazar : TUĞBA KOCADAĞ  MEHMET EMİN AKSOY, KENAN ZENGİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 18-29


Özet
Her türlü toplumsal yapılanma günümüzde internet üzerinden gerçekleşmektedir. Eğitim-öğretim alanında da benzer bir yapılanma kendini oldukça hızlı göstermiştir. İnternetle bu kadar iç içe bulunan internet kullanıcılarının interneti algılayışı ve bu ortamları tanımlamaları oldukça farklılıklar göstermektedir. BÖTE bölümü öğrencilerinin interneti tanımlamasında yararlandıkları metaforların belirlenmesi bu çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Araştırma 2010 yılında Fırat ve Kabakçı’nın metaforlar üzerine geliştirdiği anket formu, 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz döneminde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, oluşturulan metafor sayısının ve çeşitliliğinin katılımcıların sınıf düzeylerine ve yaşlarına göre farklılaşmadığı; günlük internette kalma süresi, internet kullanım süresi, internet kullanım yeterlilik düzeyi ve cinsiyete göre ise farklılaştığı görülmüştür. Metaforlar bireylerin yaşantılarından izler taşımakta ve öyle şekillenmektedir. Kadınlar interneti alışveriş merkezi, süpermarket, arkadaş, kitap, iletişim ve güneş gibi metaforlarla tanımlarken; erkekler oyun, ateş, arena, labirent ve ajan gibi metaforlarla tanımlamaktadır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak belirtilen metaforlar cinsiyetlere göre farklılaşma içinde güzel bir örnektir.

Anahtar Kelimeler
BÖTEB, İnternet, İnternet Metaforları, Metafor.

Abstract
All kinds of social restructuring takes place on the internet today.Education in the field showed a similar structure itself is very fastSo intertwined with the Internet and the media perception of the Internet in the definition of Internet users is very uneven. CEIT department students have benefited from the definition of Internet metaphors constitute the determination of the purpose of this study. In research , questionnaire was developed on the metaphors in 2010 by Fırat and Kabakçı; the questionnaire was applied to Computer and Instructional Technology Department in 2011-2012 education year in Gaziosmanpaşa University Faculty of Education. Considering the findings of the study, the number and variety of metaphors generated by the participants did not differ according to age and grade level of participants but differences were observed according to daily period of connecting to internet, daily average usage of internet, proficiency level of internet usage and gender. Metaphors carry traces of life of individuals, and they are shaped. Women define internet like this metaphors as shopping center, supermarket, friend, book, communication and sun; although men define internet like game, fever, arenas, mazes and agent. Based on the results of this study, mentioned metaphors are a good example of differentiation by gender.

Keywords
CEITD, Internet, Internet Metaphors, Metaphor.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri