English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Değerlendirme Boyutuyla Okul Öncesi Eğitim Programları (1952-2013)
(Dimension of Evaluation in Early Childhood Education Programs (1952-2013) )

Yazar : Özkan SAPSAĞLAM    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 63-73


Özet
Eğitim programının değerlendirilmesi, program planlama ve uygulama boyutu kadar önemli bir süreçtir. Değerlendirme süreci programın güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarır. Etkin bir değerlendirme süreci programın geliştirilmesini ve beklentileri karşılamasını mümkün kılar. Diğer eğitim programlarında olduğu gibi okul öncesi eğitim programlarında da değerlendirme önemli bir süreçtir. Bu araştırmanın amacı ülkemizde uygulanmış olan okul öncesi eğitim programlarının değerlendirme sürecinin incelenmesi ve bu programlarda değerlendirmenin nasıl yapıldığının belirlenmesidir. Araştırma nitel bir araştırma olup belge tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ülkemizde uygulanmış ve halen uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programları değerlendirme süreci yönünden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitim, Program Değerlendirme, Okul Öncesi Eğitim Programı.

Abstract
The evaluation of curriculum is as an important process as curriculum planning and implementation. The evaluation process reveals the curriculum’s strengths and weaknesses. An effective evaluation process makes it possible for the curriculum to develop and live up to expectations. The evaluation is an important process in preschool curriculums like the other curriculums. The aim of this research is to investigate the evaluation processes of the preschool curriculums applied in our country and to determine how the evaluation processes took place. It was a qualitative research and document scanning model were carried out. In this research, the evaluation processes of the preschool curriculums applied and still being applied in our country were investigated.

Keywords
Preschool Education, Curriculum Evaluation, Preschool Education Curriculum.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri