English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Rolü
(The Role of Leadership Styles of School Principals on Organizational Commitment Based on Teachers’ Perception )

Yazar : FATİH BEKTAŞ  , Nazım Çoğaltay, Yavuz Sökmen  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 122-130


Özet
Bu çalışmada öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleriyle öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenen 296 öğretmenden oluşmuştur. Çalışmada veriler, Balay (2000) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği ve Bass ve Avolio (1985) tarafından geliştirilen Çok Faktörlü Liderlik Stilleri ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Bulgular, liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca örgütsel bağlılığı en yüksek düzeyde yordayan faktörün dönüşümcü liderlik stili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel bağlılık, Liderlik Stili, Öğretmen

Abstract
The purpose of this study is to determine the relationship between leadership styles of school principals and organizational commitment of teachers based on teachers’ perception. The sample of the research was consisted of 296 teachers chosen with random sampling method. Organizational commitment scale developed by Balay (2000) and Multifactor Leadership Questionnaire developed by Bass& Avolio (1985) were used in order to collect data. Data were analyzed using Pearson Product Moment Correlation and Multiple Linear Regression analyses. Findings indicated that there is significant correlation between leadership styles and organizational commitment. Furthermore, it was found that the factor which predicts organizational commitment at highest level is transformational leadership style.

Keywords
Organizational commitment, Leadership style, Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri