English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE SINIF DIŞI EĞİTİM VE TARİHSEL KÖKENLERİ
(EDUCATION AND HISTORICAL ORIGINS OF OUTDOOR IN TURKEY )

Yazar : Elif Omca Çobanoğlu  TAHSİN YAZICI, ELİF OMCA ÇOBANOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 385-401


Özet
Çalışmamızda sınıf dışı eğitimin ne olduğu, faydaları, dünya ve Türkiye’de geçmişten günümüze kadar olan süreç hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca Sınıf dışı eğitiminin Türk Eğitim sisteminin dayandığı felsefi temeller içerisinde ki uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. İyonyalı filozoflarla başlayıp Sobel ile de devam eden bu süreçte çevrenin çocuk üzerindeki olumlu etkisi günümüzde ki eğitim ve çevre sorunlarının anlaşılmasında ve çözülmesinde önemli bir rolü olduğunu düşünmekteyiz. Çevre sorunlarının olumsuz etkilerini giderek daha fazla görmeye başladığımız 20. yy. da bu sorunları çözmek için geliştirilen farklı teknolojik faaliyetlerin ve çevre sorunlarını önlemek için konulan çeşitli yasaların yeterli gelmediği ortadadır. Bu sorunların ancak bireysel davranışların değiştirilmesi ile mümkün olacağı pek çok yazar tarafından vurgulanmaktadır. Bireysel anlamda kişilerde davranış değişikliği sağlayabileceğimiz yerler ise okullardır. Okullarda çevre ve doğa eğitimi verilmek için yeni yeni arayışlara girilmiş ve bunlar içinde en çok göze çarpan ise sınıf dışı eğitimi olmuştur. Sınıf dışı eğitimin çocuklara sağladığı yararlar eğitim bilimlerine konu olmuş ve yapılan bilimsel çalışmalarda doğanın çocuk üzerindeki olumlu etkilerini desteklemektedir. Sonuç olarak sınıf dışı eğitimin Türkiye’deki eğitim sistemi içerisindeki her kademede uygulanabilirliği bulunmakta ve yaygınlaştırılması gerektiğini düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf dışı eğitim, Sınıf dışı eğitimin tarihsel kökenleri, Türk eğitim sistemi

Abstract
In this study, we provide information about what is out of class education, its benefits, and information about the process, in Turkey and in the world, from the past to the present day is given . Furthermore, the applicability of non-classroom education in the philosophical bases on which the Turkish education system is based is emphasized. We think that the positive effect of the environment on the child in this process, which started with the Ionian philosophers and continues with Sobel, has an important role in understanding and solving today's educational and environmental problems. We are beginning to see more and more of the adverse effects of environmental problems in the 20th Century that various technological activities developed to solve these problems and various laws put in place to prevent environmental problems are not enough. It is emphasized by many authors that these problems can only be achieved by changing individual behaviors. The places where we can change behavior in individual sense are the schools. In order to give environment and nature education to schools, new quests have been entered and among them the most outstanding technique is education out of class. The benefits that out-of-school education provides to children have been the subject of educational sciences and support the positive effects of nature on scientific work done. As a result, it is considered that out of class education should be practicable and disseminated at every level within the education system in Turkey.

Keywords
outdoor education, Historical origins of outdoor education, Turkish education system

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri