English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğrenci ve Velilerin Çocuk Üniversitesi Algısı
(Students and Parents’ Perception of Children’s University )

Yazar : Nurhan ÖZTÜRK GEREN  , Hüseyin EŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 94-105


Özet
Bu çalışmada, çocukların ve velilerin çocuk üniversitesine yönelik algılarını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Sinop ili Merkez İlçesi’nde öğrenim görmekte olan ve Sinop Üniversitesi Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çocuk Üniversitesi) tarafından açılan “Çocuk Üniversitesi’nde Bilim Eğlencelidir” isimli programa katılan 14’ü kız 11’i ise erkek 25 7. sınıf öğrencisi ve bu öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynağını, araştırmacılar tarafından çocuklar ve velilere uygulanmak üzere hazırlanmış anket formları oluşturmaktadır. Araştırma sonunda, çocukların hiçbirinin çocuk üniversitesine yönelik daha önce bir deneyimleri olmadıkları, beklentilerinin genelde derslerin eğitmen merkezli yürütüleceği yönünde olduğu, beklentilerinden farklı daha aktif oldukları bir uygulama ile karşılaştıkları tespit edilmiştir. Veliler de öğrenciler ile paralel olarak çocuk üniversitesinin beklentilerinden farklı olduğunu, uygulamaya ve bilim, sanat, spor gibi birçok alana hitap etmesini olumlu bulduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca veliler, çocukların sadece üniversite akademik personelinden ders dinleyeceklerini beklediklerini bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, Öğrenci, Veli

Abstract
In the present study, the aim was to determine children and parents’ perception of children’s university. The present study employed case study design, one of the qualitative research methods. The study group of the current research consists of 25 seventh grade students (14 girls and 11 boys) attending the program called “Science is Fun at Children’s University” initiated by Sinop University Children’s Education and Research Center and their parents. At the end of the study, it was found that none of the children had not had any experience of children’s university before; they expected that the course would be conducted as instructor-based yet they encountered an application which was different from their expectation as they were more active. Parallel to their children, the parents also stated that children’s university was different from what they had expected and they found the experience positive as there were many different activities related to many different fields such as applied sciences, arts and sports etc. Moreover, the parents stated that they had expected their children to be instructed only by faculty members.

Keywords
Sinop University Children’s University, Student, Parent

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri