English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEOG TARİH SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ
(ANALYSİS OF HİSTORY QUESTİONS ASKED İN THETRANSİTİON FROM PRİMARY TO SECONDARY EDUCATİON (TPSE) ACCORDİNG TO THE RENEWED BLOOM TAXONOMY )

Yazar : Ersin TOPÇU    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 321-335


Özet
Bu çalışmada, TEOG sınavında sorulan tarih sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi amaçlanmaktadır. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında yapılan TEOG sınavlarındaki toplam 160 adet T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorusu incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi/analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yazılı sınavlarında, tüm sınavlarda sorulan toplam 160 tarih sorusundan 143’ünün (%89) anlama, 13’ünün (%8,1) hatırlama ve sadece 4’ünün de (%2,5), çözümleme seviyesinde sorular olduğu dolayısıyla sorularının neredeyse tamamının alt düzeyde kaldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
TEOG sınavı, tarih soruları, Yenilenmiş Bloom taksonomisi

Abstract
In this study, it is aimed to examine the History questions asked in the TPSE exam according to the Renewed Bloom Taxonomy. A total of 160 questions from the History of Turkish Revolution and Kemalism in TPSE exams that were conducted in the school years of 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 and 2016-2017 were examined. The study was conducted by using document review/analysis method, which is among qualitative research methods. As a result of analyses, it was determined that 143 (89%) history questions out of totally 160 questions which were asked in all exams were comprehension, 13 (8,1%) recollection and only 4 (2,5%) analytic questions in written exams and thus, almost all of the questions remained in the lower level.

Keywords
TPSE exam, history questions, Renewed Bloom Taxonomy

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri