English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Beş ve Altı Yaş Çocuklarının Duygu Düzenlemelerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
(An Investigation of Emotion Regulation of Children Aged 5-6 )

Yazar : Gül Akbaba  LÜTFÜ İLGAR  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 491-520


Özet
Bu araştırma beş ve altı yaş çocuklarının duygu düzenlemelerinin cinsiyeti, doğum sırası, kardeş sayısı, aile tipi, anne yaşı, anne evlenme yaşı, anne öğrenim düzeyi ve annenin çalışma durumu değişkenlerine göre incelenmesini ve bu çerçevede; çocuğun duygu düzenleme becerilerinin desteklenmesinde annenin etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma grubunu İstanbul ili Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerindeki okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 551 çocuk ve bu çocukların anneleri oluşturmaktadır. Araştırmada çocukların ve annelerin demografik bilgilerini elde etmek için “Kişisel Bilgi Formu”, çocukların duygu düzenleme becerilerini ölçmek için Shields ve Cicchetti (1997) tarafından geliştirilen ve Yağmurlu ve Altan (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Duygu Düzenleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, çocukların duygu düzenlemeleri, çocuğun cinsiyetine, kardeş sayısına, aile tipine, anne yaşına, anne evlenme yaşına ve anne öğrenim düzeyine göre farklılık gösterirken, çocuğun yaşına, doğum sırasına, annenin çalışma durumuna göre farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
Duygu, duygu düzenleme, okul öncesi

Abstract
This study aims to investigate the relations between emotion regulation of children ages 5 and 6 and the variables of sex, order of birth, number of siblings, family type, mother age, mother marriage age, mother education level and mother working status and in this context, it aims to reveal the mother's influence in support of the child's emotional regulation skills. The study group consists of 551 children aged 5 and 6 attending early childhood education institution in Avcılar, Beylikdüzü and Küçükçekmece districts in Istanbul and the mothers of these children. The "Personal Information Form" was used to obtain the demographic information of the children and their mothers and the "Emotion Regulation Scale" developed by Shields and Cicchetti (1997) and adapted to Turkish by Yağmurlu and Altan (2010). According to the result, emotion regulation of children differs based on the gender of the child, the number of siblings, family type, mother's age, mother's marriage age and mother's education level whereas it does not show any difference based on the age of the child, the birth order, and the mother's working status.

Keywords
Emotion, Emotion regulation, Early childhood.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri