English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROJE TABANLI ÖĞRENME MODELİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BAŞARIYA ETKİSİ
(The Effect of Project Based Learning on Successful in Social Studies Course )

Yazar : Ahmet Utku Özensoy    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 165-175


Özet
Bu çalışmada sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme modelinin öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Proje tabanlı öğrenme; analiz, değerlendirme, sentez gibi üst basamaklardaki öğrenmeleri kapsar. Proje tabanlı öğrenme modeli bireylerin okul ve iş hayatında karşı karşıya kalabilecekleri gerçek ya da sanal problemler hakkında farklı disiplinlerden yararlanarak bir amaç doğrultusunda genel çözüm önerileri sunar. Araştırmada, deneysel model kullanılmıştır. Veriler ilişkili örneklemler için t testi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre proje tabanlı öğrenme modeli, öğrencilerin akademik başarı puanlarını manidar bir şekilde arttırmıştır. Dolayısıyla proje tabanlı öğrenme modelinin, akademik başarı puanlarını geliştirmede etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak proje tabanlı öğrenme modelinin, sosyal bilgiler dersinde daha sık kullanılması gerektiği önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler, ortaokul, proje tabanlı öğrenme, akademik başarı

Abstract
In this study, the effect of project-based learning model on academic success of students in social studies course was investigated. Project-based learning encompasses learning at higher levels such as analysis, evaluation, synthesis. The project-based learning model offers a general solution to an objective by taking advantage of different disciplines about the real or virtual problems that individuals face in school and business life. In this study, experimental model was used. Data were analyzed by paired samples t test. According to the research result, the project-based learning model significantly increased the academic achievement scores of the students. Therefore, it has become clear that project based learning model is effective in improving academic achievement scores. As a result, it can be suggested that project based learning model should be used more frequently in social studies course.

Keywords
Social studies, secondary school, project based learning, academic success

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri