English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Bilgiler Dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Öğrenme Alanıyla İlgili Öğretmen Görüşleri
(Teachers' Views About the Learning Field of “Science, Technology and Society” Teaching in Social Studies )

Yazar : Ahmet Utku Özensoy    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 106-115


Özet
Sosyal bilgiler dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanına ilişkin öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu araştırmanın deseni niteldir. Araştırmada amaç; bu öğrenme alanına ilişkin öğretmenlerin düşüncelerini ortaya çıkartmaktır. Böylece bu öğrenme alanının okullarda öğretiminin daha verimli ve etkili nasıl işlenmesi gerektiğinin ortaya çıkartılması düşünülmektedir. Bu amaçla dokuz öğretmenle ayrıntılı görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenler genel olarak “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının programda ele alınışını yetersiz olduğunu belirtmişler ve konuyu önemli gördüklerini ekleyerek programda daha fazla yer verilmesini ifade etmişlerdir. Katılımcılar “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğrencilere katkılar sunduğunu vurgulamışlar ve bu öğrenme alanının sosyal bilgiler dersi için önemini ortaya koymuşlardır. Bu öğrenme alanının öğretiminde internet, gazete gibi güncel ve somut olaylardan yararlandıklarını söylemişlerdir. Karşılaştıkları güçlükleri farklı zaman dilimleri arasında bağlantı kurulamaması, kavramların anlamlarının bilinememesi ve verilen örneklerin yetersizliği olarak listelemişlerdir. Sonuçta bu öğrenme alanının öğrenciler için önemli olduğu, programda bu öğrenme alanına daha fazla yer verilmesi gerektiği; kitapların zenginleştirilmesi ve ilgi çekici hâle getirilmesi gerektiği; bilişim teknolojilerinden, somut ve güncel olaylardan daha fazla yararlanılması gerektiği söylenebilir. Böylece yaratıcı ve eleştirel düşünme güçlerinin artmasıyla öğrencilerin bilimsel-teknolojik ve toplumsal gelişmelere daha bütüncül ve anlayarak bakabilecekleri; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri daha yakından izleyerek bu gelişmelerin topluma etkilerinin daha iyi farkına varacakları düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
sosyal bilgiler, bilim, teknoloji, toplum, toplumsal değişme

Abstract
This study which aims at revealing teachers’ opinions about the learning field of “Science, Technology and Society” is qualitative. Aim in this study is to present the teachers’ view regarding to “Science, Technology and Society”. Therefore, it is thought that it can be achieved to portray the fact that how this learning area will be more effective and efficient at schools. For this purpose, detailed-interviews have been done with nine teachers. In general, teachers have expressed that teaching of “Science, Technology and Society” lesson in the programme is inefficient and added that this subject is important, it is necessary to give more time in the programme. Participants pointed that learning field of “Science, Technology and Society” make contribution to the students and expressed the importance of this learning field for social studies. They said that they have benefited from updated and concrete sources such as internet, newspapers in the teaching of this teaching field. Difficulties that they have experienced are listed as not having connection between the different periods of time, not knowing the meaning of the notions and the insufficiency of the given examples. To conclude, it can be said that this teaching field is important for students, it is necessary to give more time to this learning field in the programme, it is necessary to enrich the books and make the contents more attractive and it is necessary to benefit from the current issues, concrete events and information technologies more. By this way, it is thought that increasing powers of creative and critical thinking, students can look at the scientific-technological and social developments more totally and understandably; by following the scientific and technological developments more closely, they have been aware of the affects of these developments for the society.

Keywords
social studies, science, technology, society, social change

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri