English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KLASİK İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞINDA İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA YAKLAŞIM
(THE APPROACH TO UNDESIRABLE STUDENT BEHAVIORS IN CLASSICAL ISLAMIC EDUCATION )

Yazar : Yusuf Bahri Gündoğdu  -  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 455-469


Özet
Doküman analizine dayalı nitel bir çalışma olan bu araştırmanın amacı klasik İslam eğitim anlayışında istenmeyen öğrenci davranışlarına yaklaşımları ortaya koymaktır. İlk dönem eserlerinden başlamak üzere İslam düşüncesinin henüz etkin ve üretken olduğu Osmanlının duraklama dönemine kadar ortaya konan 11 müellifin 12 eseri çalışmaya dâhil edilmiştir. Kronolojik sıra gözetilerek yapılan çalışma, birincil kaynaklar üzerinden yürütülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, örnekleme dâhil edilen eserlerle sınırlıdır. Klasik İslam eğitim anlayışında istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı öncelikle davranışın görmezden gelinmesi tavsiye edilmektedir. Sonrasında sırasıyla hatanın ima yolu ile ifade edilmesi, özel görüşme, işaret yoluyla bildirme, hatanın sınıf ortamında açıkça söylenmesi gelmektedir. Yapılan bütün ikazların sonuç vermediği durumlarda, ilk dönem müellifleri sınırları çizilmiş vurma seçeneğinden bahsetseler de, sonraki müelliflerin eserlerinde bu anlayışa yer vermedikleri, hatta eğitimde şiddetin açık zararlarını dile getirdikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları, İstenmeyen Öğrenci Davranışları, İslam Eğitim Klasikleri, Eğitim ve Şiddet

Abstract
The purpose of this qualitative study based on document analysis is to reveal out the approaches to undesirable student behaviors in classical Islamic education. The study includes 12 works of 11 authors from the early period up to the Ottoman stagnation period in which the Islamic thought had just become efficient and productive. The study is carried out on the basis of primary sources by considering the chronological order. The results obtained from the research are limited to the works included in the sample group. In classical Islamic education, the undesirable student behaviors are advised to be ignored at first. Afterwards, it is necessary to imply the misbehavior, make a private conservation, indicate the misbehavior and to explicitly talk about it in the classroom environment, respectively. For the circumstances where none of the warnings produce any result, the authors of the early period offered the option for limited beating, the authors of the further periods did not mention of this approach in their works; on the contrary, they expressly stated the obvious negativities of violence in education.

Keywords
Classroom Management Approaches, Undesirable Student Behaviors, Islamic Education Classics, Educatio

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri