English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrenme Stratejileri Modelinin Farklı Gruplarda Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
(An Investigation of Measurement Invariance of Learning Strategies Model Across Different Groups in PISA Turkey Sample )

Yazar : ŞEYMA UYAR  , Şeyma UYAR, Nuri DOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 30-43


Özet
Bu araştırmada, PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrenci anketinde öğrenmeyi öğrenme bölümünde yer alan öğrenme stratejilerine dair bir model test edilmiş ve modelin cinsiyet, okul türü ve istatistiksel bölge (12 NUTS) gruplarında değişmezliği incelenmiştir. Araştırma, PISA 2009 Türkiye örnekleminde 4340 veri ile yürütülmüştür. Öğrenme stratejileri modeli çeşitli alt gruplarda farklı yorumlanabileceğinden bu araştırmada, cinsiyet, okul türü ve istatistiksel bölge değişkenlerine göre modelin değişmezliğine bakılmıştır. 12 istatistiksel bölge arasında Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgeleri model uygunluğu için kabul edilebilir aralıklarda yer almadığından araştırma kapsamının dışında bırakılmıştır. Değişmezlik testleri aşamalı şekilde yürütülmüştür ve sınırlandırılmamış model ile daha sınırlı bir modelden elde edilen değerler arasındaki farklara bakılmış ve parametrelerin değişmez olup olmadığı incelenmiştir. Öğrenme stratejileri modelinin cinsiyet ve okul türü gruplarında sadece yapısal ve metrik değişmezlik koşullarını yerine getirdiği, bölgelerde ise tüm değişmezlik koşullarını yerine getirdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ölçmelerin değişmezliği, Çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi, Yapısal eşitlik modeli

Abstract
In this study, a model on learning strategies in “Learning by strategies” part of PISA 2009 Student Survey was examined in respect of the model’s invariance across gender, school types, and Nomenclature of Territorial Units for Statistics (12 NUTS) in Turkey sample. The study was carried out by means of 4340 data in PISA 2009 Turkey sample. Since the learning strategies model may being interpreted differently across sub-groups, the invariance of model in relation to gender, school types, and 12 NUTS was examined in this study. The Eastern Black Sea and Northern Anatolia regions were not included in the study since these regions were not within the range of acceptability for model suitability. The variables were examined using differencences test between the more restrictive invariance form and the basic form to determine whether the parameter invariant across groups. It was concluded that while the model only provided configural and metric invariance conditions in the groups of gender and school types, it provided all invariance conditions among regions.

Keywords
Measurement Invariance, Multi Groups Confirmatory Factor Analysis, Structural Equation Model

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri