English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİK İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY EDUCATION STUDENTS AND WRITING )

Yazar : Remzi Can    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 372-384


Özet
Yazma becerisi dil becerileri arasında üst düzey beceri olarak görülmektedir. Ortaöğretim düzeyinde Türk dili ve edebiyatı derslerinin önemli bir parçası niteliğindedir. Çalışma ortaöğretim öğrencilerinin yazmaya yönelik ilgilerini ortaya koymak amacıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kırşehir il merkezinde yer alan liselerde öğrenim gören 75 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel desende tasarlanan çalışmada veriler görüşme yöntemi ile toplanmış ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin önemli bir kısmı yazmaya ilgi duymamaktadır. Öğrenciler bunun en önemli gerekçesi olarak yazarak düşüncelerini ifade edememelerini göstermişlerdir. Öğrencilerin önemli bir kısmı Türk dili ve edebiyatı dersinin yazma becerilerini geliştirmediğini ifade etmişlerdir. Bunun nedeni olarak da yazma becerisini geliştirici etkinliklerin yapılmadığını ifade etmektedirler. Yazarak kendini ifade edemediğini düşünen önemli miktarda öğrenci vardır.

Anahtar Kelimeler
ortaöğretim, yazma alışkanlığı, öğrenci görüşleri.

Abstract
Writing skills are seen as top skills among language skills. It is an important part of Turkish language and literature courses at secondary education. The study was carried out in order to reveal the interest to writing of the secondary school students. The study was conducted in the 2016-2017 academic year. The sample of the research consists of 75 high school students in the city center of Kırşehir. In qualitative design, the data were collected by interview method and analyzed by descriptive analysis technique. According to the results of the research, a significant number of students are not interested in writing. Students have shown that they can not express their thoughts by writing as the most important reason. A significant number of students have stated that Turkish language and literature lessons do not improve their writing skills. The reason for this is that they do not have activities to improve writing skills. There is a significant amount of students who think they can not express themselves by writing.

Keywords
Secondary education, writing habits, student opinions.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri