English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMI DOĞRULTUSUNDA JİGSAW II TEKNİĞİNİNİ KULLANMANIN AKADEMİK BAŞARI VE ÖĞRENİLENLERİN KALICIĞI ÜZERİNDE ETKİSİ
(EFFECTS OF JIGSAW II TECHNIQUE IN ACTIVE LEARNING ON ACADEMICALLY ACHIEVEMENTS AND LEARNING PERSISTENCE )

Yazar : MEHMET ALİ KANDEMİR  Zeki APAYDIN  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 336-354


Özet
Bu çalışmada dördüncü sınıfı fen bilimleri dersinde aktif öğrenme yaklaşımı doğrultusunda jigsaw II tekniği dikkate alınarak hazırlanan eğitim ve öğretim sürecinin öğrencilerin başarı ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığı üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma Balıkesir’in Bandırma İlçesinde dördüncü sınıf fen bilimleri dersinde 30 deney grubu öğrencisi, 30 kontrol grubu öğrencisinin katılımı ile 13 haftada süreyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desene göre düzenlenmiştir. Deney grubuna aktif öğrenme yaklaşımı doğrultusunda Jigsaw II tekniğine göre eğitim ve öğretim süreci düzenlenirken, kontrol grubuna geleneksel yaklaşım doğrultusunda eğitim ve öğretim süreci uygulanmıştır. Bu çalışma neticesinde dördüncü sınıf fen bilimleri dersinde aktif öğrenme yaklaşımı doğrultunda Jigsaw II tekniğine göre hazırlanan eğitim ve öğretim sürecini öğrencilerin başarısını ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığını arttırdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aktif öğrenme yaklaşımı, fen bilimleri öğretimi, fen bilimleri ders başarısı, öğrenilenlerin kalıcılığı.

Abstract
In this study, a research is made to find out whether using the active learning approach Jigsaw II technique has any effects on the academic success of 4th class primary school students in science lesson or on the retention of learning they have acquired. The study was implemented in a state-run primary school in Bandırma, Balıkesir in of 2016-2017. 60 students participated in the student study group in all, consisting 30 students in the experimental group and 30 students in the control group. The study lasted 9 weeks. The lessons were performed according to the active learning approach in the experimental group and according to lesson plans complying with the traditional teacher-centered approach in the control group. This research has been prepared according to the quasi-experimental design with the pretest-posttest group. As a result, although the arithmetical average of the achievement grades of the experimental group was slightly more than the average of the control group, significant differences were found supporting the experimental group.

Keywords
Active learning approach, science teaching, academic achievement, retention of learning.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri