English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İspata Yönelik Görüşleri
(Prospective Elementary Mathematics Teachers’ Conceptions Regarding Mathematical Proof )

Yazar : Gürsel GÜLER  , Muhammet DORUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 71-93


Özet
Bu araştırmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının matematiksel ispata yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından 5’li Likert tipinden, 31 maddeden oluşan matematiksel ispata yönelik görüş ölçeği (MİYGÖ) geliştirilmiştir. Ölçek, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 480 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, ölçeğin 5 faktörden oluştuğu görülmüştür. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) .93 olarak tespit edilmiştir. Ölçekten elde edilen 5 faktörün güvenirlik katsayıları .70 ile .90 arasında değişmekte olup ölçeğin toplam varyansının %54.2’sini açıklamaktadır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının genel olarak ispata yönelik görüşlerinde kararsız oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının ispata yükledikleri anlam olumlu olmasına rağmen ispat yapmaya ve ispatları anlamaya yönelik özgüvenlerin düşük olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre ispata yönelik görüşleri incelendiğinde, üçüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının birinci ve ikinci sınıftaki adaylara göre daha olumsuz görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Matematiksel ispat, ispata yönelik görüş, matematik öğretmeni adayı.

Abstract
The aim of this research is to find out prospective mathematics teachers’ conceptions regarding mathematical proof. To this aim, the researchers developed a 5-point Likert Conception Scale for Mathematical Proof (CSFMP) composed of 31 items. The scale was administered to a total of 480 prospective teachers who were studying at the department of elementary mathematics teaching in a state university located in the Eastern Anatolia Region. Exploratory factor analysis was conducted in order to determine the structural validity of the scale. In view of the factor analysis, it was observed that the scale was composed of five factors. In view of the conducted reliability analysis, the reliability coefficient (Cronbach’s Alpha) of the scale was found to be .93. The reliability coefficients of the five factors, which were obtained from the scale, range from .70 to .90. These factors explain 54.2% of the scale’s total variance. At the end of the study, it was found that the prospective teachers were generally indecisive in their conceptions regarding proof. Furthermore, it was determined that the prospective teachers’ level of self-confidence on performing proof and understanding proofs was low, although the meaning that they attributed to proof was positive. When the prospective teachers’ conceptions regarding proof were examined in terms of class levels, it was found that the third-year prospective teachers’ conceptions were more negative compared to those of first and second year prospective teachers.

Keywords
Mathematical proof, conception regarding proof, prospective mathematics teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri