English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Özel Yeteneklilere Neyi, Nasıl Öğretmeli ve Öğrenmeyi Nasıl Değerlendirmeli? : Bir Paydaşlar Görüşü Çalışması
(What should be taught? How should be taught? and How learning should be evaluated?: A study of stakeholder ideas about education of gifted students in Turkey )

Yazar : Mustafa Serdar Köksal  Doç.Dr. Mustafa Serdar Köksal, Doktora Öğrencisi Derya GÖĞSU,mail: deryagoksu06@gmail.com Dr. Gamze AKKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 190-203


Özet
Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili veliler ve öğretmenler farklı beceriler, konular, öğretim şekilleri ve değerlendirme yolları önermektedirler. Bu öneriler mevcut öğretim ve öğretimin çıktılarının kalitesini değerlendirmede temel oluşturmaktadır. Böylelikle bu çalışmada özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde söz sahibi olan iki paydaş (Veliler, BİLSEM öğretmenleri) grubun öğretim içeriği, öğretim süreci ve değerlendirmeye ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 350 özel yetenekli çocuğu olan veli ve 157 BİLSEM öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak dört farklı anket kullanılmıştır: “Özel Yeteneklilere Okuldakilerden Farklı Hangi Beceriler Öğretilmeli?”, “Özel Yeteneklilere Okuldakilerden Farklı Hangi Konular Öğretilmeli?”, “Özel Yeteneklilere Hangi Yollarla Öğretim Yapılmalı?” ve “Özel Yeteneklilerin Öğrenmesi Nasıl Değerlendirilmeli?”. Anketlerde 1’den 40’a kadar sıralanmış boşluklar verilmiştir, en önemli görülen görüşün 1. sıradaki boşluğa, daha az önemli olanların ise sırasıyla diğer boşluklara yazılması gerekmektedir. Katılımcılar öğretilmesi gereken becerilerle ilgili 85 görüş, öğretilmesi gereken konularla ilgili 133 görüş önermişlerdir. Öğretim yöntemleri için 50 farklı görüş,değerlendirme için ise 27 farklı görüş önermişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Özel Yetenekliler, Zeka, Paydaş Görüşü, BİLSEM

Abstract
Parents and teachers of gifted students suggest different ideas for skills, subjects, teaching ways and evaluation of learning. These suggestions affect evaluations of current teaching and teaching outcomes in gifted education. Hence the purpose of this research is to determine suggestions of gifted students’ parents and teachers about content, teaching ways and evaluation of learning. 350 parents and 157 Science and Art (BİLSEM) teacher participated in this research. In the research as a data collection tool the four diffferent surveys involving “which skills should be taught to gifted students in addition to skills learned in school?”, “which subjects should be taught to gifted students in addition to subjects learned in school?”, “which ways of teaching should be used in gifted education?” and “which ways of evaluation should be used in gifted education?”. In the surveys there are one question and 40 blank fields for writing suggestions. The most important suggestion should be written to first blank field and the others should be put in the following fields. The results of the research.showed that the participants gave 85 suggestions for skills while they suggested 133 subjects. Moreover they provided 50 different suggestions about teaching ways and 27 suggestions for evaluation

Keywords
Gifted Students, Intelligence, Stakeholder Opinion,Science and Art Centre

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri