English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Fen ve Teknoloji Dersini Nasıl Algılıyor?
(How Does Pre-Service Science Teachers Perceive Science and Technology Courses? )

Yazar : Esra Kızılay  Nagihan TANIK ÖNAL  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 296-309


Özet
Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersine ilişkin zihinsel algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, bir üniversitenin fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmak için gönüllü olan öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Fen ve Teknoloji dersi …………… gibidir. Çünkü ……………” şeklinde bir metafor formu kullanılmıştır. Katılımcılar fen ve teknoloji dersi ile ilgili toplam 41 çeşit metafor oluşturmuştur. Araştırmada katılımcıların “hayat” (f: 24), “bilim yapmak” (f:6) ve “su” (f:5) metaforlarını sıklıkla oluşturdukları gözlenmiştir. Katılımcılar tarafından oluşturulan metaforlar, metaforların gerekçeleri ile birlikte incelenmiş ve on iki kategori altında toplanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adayların fen ve teknoloji kavramına karşı oluşturdukları metaforlar ve ilişkilendirildikleri kategoriler incelendiğinde genel olarak katılımcıların fen ve teknoloji dersi ile ilgili olumlu bağlamda algıya sahip oldukları gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Fen ve teknoloji dersi, Metafor, Zihinsel algı, Fen bilgisi öğretmen adayları

Abstract
The purpose of this study is to reveal pre-service science teacher mental perception about science and technology course, through metaphors. The research was conducted with volunteer pre-service teachers, who were studying in science teaching department of a university, in the fall semester of 2011-2012 academic years. A metaphoric data collection tool was used in the research; it was in the form of “Science and Technology course is like …… Because it is ……”. Participants have created 41 types of metaphors about science and technology course. It has been observed that the most frequently metaphors used by the participants were “life” (f: 24), “making science” (f: 6) and “water” (f: 5). Metaphors have been analyzed considering the reasoning behind them and they were clustered under twelve categories. As a result, the metaphors and related categories created by pre-service teachers revealed that participants have usually a positive perception about the course.

Keywords
Science and technology course, Metaphor, Mental perception, Pre-service science teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri