English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmenlerin Örtük Program Kavramına Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi
(Investigation of Teachers’ Perceptions about Hidden Curriculum through Metaphors )

Yazar : Muhammet Fatih Alkan    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 204-211


Özet
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örtük program kavramına yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Bu doğrultuda çeşitli il ve branşlarda görev yapan 52 öğretmen bu araştırmada katılımcı olarak yer almıştır. Çalışmanın verileri metaforik algılar formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Katılımcıların yaklaşık yarısı örtük programı, resmi programın tamamlayıcısı olarak görürken bir kısmı örtük programın kültürü aktarıcı rolüne, bir kısmı ise gizlilik boyutuna vurgu yapmıştır. Bir kısım katılımcı ise örtük programı kontrol edilemeyen bir unsur olarak ele almıştır. Bu doğrultuda gelecekteki araştırmalarda öğretmenlerin örtük programa yönelik algılarının görüşmeler aracılığıyla daha derinlemesine incelenmesi ve düşüncelerinin kapsamlı bir şekilde ortaya konması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
örtük program, metafor, öğretmen algıları

Abstract
The aim of this study was to reveal teachers’ perceptions related to the concept of hidden curriculum through metaphors. The participants of this study were composed of 52 teachers from varying cities and branches. The data were collected using metaphoric perceptions form. The data were analyzed using content analysis technique. Nearly half of the participants viewed hidden curriculum as the complementary to instructional curriculum. Some of them characterized it as an element teaching life while some viewed hidden curriculum as a covert element. On the other hand, some of the participants regarded hidden curriculum as an uncontrollable element. In this direction, the future studies are recommended to investigate the teachers’ perceptions of hidden curriculum more deeply through interviews and reveal their thoughts in a wider perspective.

Keywords
hidden curriculum, metaphor, teachers’ perceptions

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri