English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
(Organızatıonal Commitment Level Of Hıgh School Teachers )

Yazar : Davut Nacar  Zülfü Demirtaş  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 547-558


Özet
Bu araştırmanın amacı, liselerde görev yapan öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyini incelemektir. Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında görev yapan lise öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya küme örneklem yoluyla örneklem seçilmiştir. Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinde liselerde görev yapan toplam 2333 öğretmen arasından 303 öğretmen araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen öğretmenlere Wasti (2000) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada, normatif ve duygusal bağlılık boyutlarında erkeklerin kadınlardan daha yüksek algılara; normatif bağlılık boyutunda müdür yardımcılarının öğretmenlerden daha yüksek algılara; normatif bağlılık boyutunda Dulkadiroğlu ilçesinde çalışanların Onikişubat ilçesinde çalışanlardan daha yüksek algılara sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Katılımcıların yaş, görevdeki hizmet yılı ve branşları algılar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, Örgüt, Örgütsel Bağlılık, Bağlılık

Abstract
The purpose of this research was to examine the level of organizational commitment of teachers in high school. The population of the research is composed of high school teachers working in Kahramanmaraş Central Onikişubat and Dulkadiroğlu districts in the 2016-2017 academic year. Sampling was selected through cluster sampling. Among 2333 teachers working in the high schools in the provincial centers of Kahramanmaraş, 303 teachers were included in the research. The Organizational Commitment scale developed by Wasti (2000) was applied to the teachers included in the survey. The following findings were obtained: In normative and emotional commitment dimensions men perceive higher than women; in the dimension of normative commitment vice managements have higher perceptions than teachers; in the dimension of normative commitment Dulkadiroğlu district workers have higher perception than employees in Onikişubat district. The age of the participants, years of service in service and their branches do not have a significant influence on perceptions.

Keywords
Teacher, Organization, Organizational Commitment, Commitment

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri